ข่าวประชาสัมพันธ์

Download เอกสาร ! ขอเชิญผู้ประกอบการขนส่งเข้าร่วมประชุมมาตรการยกระดับความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตราย (เชื้อเพลิง)


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 607


-----------------------------------------------------------

>> ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ <<

1. กำหนดการ

2. เอกสารประกอบการประชุม 1

3.   เอกสารประกอบการประชุม 2

4.   สายทางที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางของรถโดยสารและรถบรรทุก (กรมทางหลวง)

4.1 ระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง

ลิงค์: https://roadnet2.doh.go.th/  

4.2 โครงการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truckrest area) 36 แห่ง

5.  LIVE สด จาก Facebook Fanpage 
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พ.ย. 2563  

-----------------------------------------------------------
เรียนผู้ประกอบการขนส่ง 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมมาตรการยกระดับความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตราย (เชื้อเพลิง)
ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563
เวลา 9.00-12.00 น.
ณ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร กรุงเทพฯ อาคาร 6 ชั้น 7
-----------------------------------------------------------

หนังสือเชิญ


กำหนดการ

-----------------------------------------------------------

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

Facebook Fanpage "dlt.TDSC"


(ปิดการลงทะเบียนแล้ว 6/11/2563)   


Share :Download เอกสาร ! ขอเชิญผู้ประกอบการขนส่งเข้าร่วมประชุมมาตรการยกระดับความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตราย (เชื้อเพลิง)
4 พ.ย. 2563

-----------------------------------------------------------

>> ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ <<

1. กำหนดการ

2. เอกสารประกอบการประชุม 1

3.   เอกสารประกอบการประชุม 2

4.   สายทางที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางของรถโดยสารและรถบรรทุก (กรมทางหลวง)

4.1 ระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง

ลิงค์: https://roadnet2.doh.go.th/  

4.2 โครงการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truckrest area) 36 แห่ง

5.  LIVE สด จาก Facebook Fanpage 
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พ.ย. 2563  

-----------------------------------------------------------
เรียนผู้ประกอบการขนส่ง 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมมาตรการยกระดับความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตราย (เชื้อเพลิง)
ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563
เวลา 9.00-12.00 น.
ณ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร กรุงเทพฯ อาคาร 6 ชั้น 7
-----------------------------------------------------------

หนังสือเชิญ


กำหนดการ

-----------------------------------------------------------

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

Facebook Fanpage "dlt.TDSC"


(ปิดการลงทะเบียนแล้ว 6/11/2563)   

   
Share :