บริการ
สืบค้นข้อมูล
หน่วยงาน
  • กลุ่มพัฒนา
    และส่งเสริมการขนส่งสินค้า
  • ส่วนสถานี
    ขนส่งสินค้า
  • ส่วนประกอบ
    การขนส่งสินค้า
ประชาสัมพันธ์
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 461/2564 เรื่อง การให้บริการรถโดยสารสาธารณะและการขนส่งสินค้า สั่ง ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

อ่านต่อ ...
1543
20 ก.ค.
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ผลการประกวดมาสคอต Q Mark (Mascot Contest)

อ่านต่อ ...
141
19 ก.ค.

Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงเทศกาลเข้าพรรษา พ.ศ.2564

อ่านต่อ ...
69
15 ก.ค.
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจรับส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์และอาหารด้วยรถจักรยานยนต์

อ่านต่อ ...
123
28 มิ.ย.

Card image cap
ส่วนสถานีฯ

ประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมของกรมการขนส่งทางบก

อ่านต่อ ...
127
30 มิ.ย.
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

ประกาศส่วนสถานีขนส่งสินค้า เรื่อง มาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านต่อ ...
345
5 พ.ค.

ประชาสัมพันธ์
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 461/2564 เรื่อง การให้บริการรถโดยสารสาธารณะและการขนส่งสินค้า สั่ง ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

อ่านต่อ ...
1543 ครั้ง
20 ก.ค. 2564
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงเทศกาลเข้าพรรษา พ.ศ.2564

อ่านต่อ ...
69 ครั้ง
15 ก.ค. 2564
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

ประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมของกรมการขนส่งทางบก

อ่านต่อ ...
127 ครั้ง
30 มิ.ย. 2564
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ผลการประกวดมาสคอต Q Mark (Mascot Contest)

อ่านต่อ ...
141 ครั้ง
19 ก.ค. 2564
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจรับส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์และอาหารด้วยรถจักรยานยนต์

อ่านต่อ ...
123 ครั้ง
28 มิ.ย. 2564
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

ประกาศส่วนสถานีขนส่งสินค้า เรื่อง มาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านต่อ ...
345 ครั้ง
05 พ.ค. 2564
งานสัมมนา
10
พย

ส่วนประกอบการฯ

(เฉพาะบุคลากรกรมการขนส่งทางบก เท่านั้น) การอบรมการใช้งานระบบงานการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 อ่านต่อ..

29
ตค

กลุ่มพัฒนาฯ

ทดสอบ2 อ่านต่อ..

07
ตค

กลุ่มพัฒนาฯ

10
พค

กลุ่มพัฒนาฯ

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “ศักยภาพและโอกาสการขนส่งไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)” 10 พ.ค. 2562 อ่านต่อ..

อ่านทั้งหมด