บริการ
สืบค้นข้อมูล
หน่วยงาน
  • กลุ่มพัฒนา
    และส่งเสริมการขนส่งสินค้า
  • ส่วนสถานี
    ขนส่งสินค้า
  • ส่วนประกอบ
    การขนส่งสินค้า
ประชาสัมพันธ์
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

การอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q COLD CHAIN) 10 มี.ค. 2564

อ่านต่อ ...
8
8 มี.ค.
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

การสัมมนา "พัฒนาเครือข่ายธุรกิจ เสริมศักยภาพ Cold Chain Logistics ไทย" ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

อ่านต่อ ...
124
25 ก.พ.

Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่อง มาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สำหรับผู้ประกอบการขนส่ง

อ่านต่อ ...
229
13 ม.ค.
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการขนส่ง ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวัง

อ่านต่อ ...
167
12 ม.ค.

Card image cap
ส่วนสถานีฯ

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการตรวจวัดควันดำ ณ สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล

Card image cap
ส่วนสถานีฯ

รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าเยี่ยมชมสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า

อ่านต่อ ...
386
9 ต.ค.

ประชาสัมพันธ์
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

การอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q COLD CHAIN) 10 มี.ค. 2564

อ่านต่อ ...
8 ครั้ง
08 มี.ค. 2564
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่อง มาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สำหรับผู้ประกอบการขนส่ง

อ่านต่อ ...
229 ครั้ง
13 ม.ค. 2564
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการตรวจวัดควันดำ ณ สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล

อ่านต่อ ...
87 ครั้ง
08 ก.พ. 2564
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

การสัมมนา "พัฒนาเครือข่ายธุรกิจ เสริมศักยภาพ Cold Chain Logistics ไทย" ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

อ่านต่อ ...
124 ครั้ง
25 ก.พ. 2564
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการขนส่ง ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวัง

อ่านต่อ ...
167 ครั้ง
12 ม.ค. 2564
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าเยี่ยมชมสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า

อ่านต่อ ...
386 ครั้ง
09 ต.ค. 2563
งานสัมมนา
10
พย

ส่วนประกอบการฯ

(เฉพาะบุคลากรกรมการขนส่งทางบก เท่านั้น) การอบรมการใช้งานระบบงานการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 อ่านต่อ..

29
ตค

กลุ่มพัฒนาฯ

ทดสอบ2 อ่านต่อ..

07
ตค

กลุ่มพัฒนาฯ

10
พค

กลุ่มพัฒนาฯ

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “ศักยภาพและโอกาสการขนส่งไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)” 10 พ.ค. 2562 อ่านต่อ..

อ่านทั้งหมด