บริการ
สืบค้นข้อมูล
หน่วยงาน
  • กลุ่มพัฒนา
    และส่งเสริมการขนส่งสินค้า
  • ส่วนสถานี
    ขนส่งสินค้า
  • ส่วนประกอบ
    การขนส่งสินค้า
ประชาสัมพันธ์
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

สัมมนา “ธุรกิจขนส่งสินค้าปรับ เมื่อโลกอุตสาหกรรมโลจิสติกส์เปลี่ยน” ในวันจันทร์ที่ 27 มี.ค.66

อ่านต่อ ...
32
20 มี.ค.
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

การสัมมนาเรื่อง The Futures of Maritime Supply Chains in Southeast Asia ภายใต้โครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ ฯ

อ่านต่อ ...
246
23 ก.พ.

Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ย้ำเตือน ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารและรถบรรทุก ต้องทำการบำรุงรักษารถตามระยะเวลา หรือระยะทาง

อ่านต่อ ...
36
28 มี.ค.
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566

อ่านต่อ ...
292
20 มี.ค.

Card image cap
ส่วนสถานีฯ

ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชัน พร้อมส่ง

อ่านต่อ ...
705
30 ม.ค.
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

ประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย

อ่านต่อ ...
717
5 พ.ค.

ประชาสัมพันธ์
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

สัมมนา “ธุรกิจขนส่งสินค้าปรับ เมื่อโลกอุตสาหกรรมโลจิสติกส์เปลี่ยน” ในวันจันทร์ที่ 27 มี.ค.66

อ่านต่อ ...
32 ครั้ง
20 มี.ค. 2566
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ย้ำเตือน ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารและรถบรรทุก ต้องทำการบำรุงรักษารถตามระยะเวลา หรือระยะทาง

อ่านต่อ ...
36 ครั้ง
28 มี.ค. 2566
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชัน พร้อมส่ง

อ่านต่อ ...
705 ครั้ง
30 ม.ค. 2566
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

การสัมมนาเรื่อง The Futures of Maritime Supply Chains in Southeast Asia ภายใต้โครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ ฯ

อ่านต่อ ...
246 ครั้ง
23 ก.พ. 2566
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566

อ่านต่อ ...
292 ครั้ง
20 มี.ค. 2566
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

ประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย

อ่านต่อ ...
717 ครั้ง
05 พ.ค. 2565
งานสัมมนา
18
กพ

กลุ่มพัฒนาฯ

การเสวนา “UPDATE! สถานการณ์การขนส่งสินค้าเกษตรและอาหาร (Cold Chain Logistics) ระหว่างไทย-จีน” อ่านต่อ..

03
สค

กลุ่มพัฒนาฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยจากการขนส่งสินค้าข้ามแดนในกลุ่มประเทศ CLMV" จ.เชียงราย อ่านต่อ..

10
พย

ส่วนประกอบการฯ

(เฉพาะบุคลากรกรมการขนส่งทางบก เท่านั้น) การอบรมการใช้งานระบบงานการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 อ่านต่อ..

10
พค

กลุ่มพัฒนาฯ

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “ศักยภาพและโอกาสการขนส่งไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)” 10 พ.ค. 2562 อ่านต่อ..

อ่านทั้งหมด