บริการ
สืบค้นข้อมูล
หน่วยงาน

กลุ่มพัฒนา

และส่งเสริมการขนส่งสินค้า

กลุ่มพัฒนา

และส่งเสริม

การขนส่งสินค้า

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

ส่วนสถานีขนส่งสินค้า

ส่วนสถานี

ขนส่งสินค้า

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

ส่วนประกอบการขนส่งสินค้า

ส่วนประกอบ

การขนส่งสินค้า

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

การอบรม "การใช้งานระบบการบริหารจัดการงานทะเบียนประวัติผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนนด้วยรถบรรทุกและรถโดยสาร รุ่นที่ 2-4

อ่านต่อ ...
14 ครั้ง
21 พ.ค. 2562
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

สัมมนา “ศักยภาพและโอกาสการขนส่งไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)” 10 พ.ค. 2562

อ่านต่อ ...
48 ครั้ง
24 เม.ย. 2562
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

แผนที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน

อ่านต่อ ...
30 ครั้ง
26 เม.ย. 2562
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างประเทศ ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่าง ไทย-เมียนมาฯ

อ่านต่อ ...
75 ครั้ง
26 เม.ย. 2562
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

กิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาสถานีขนส่งสินค้า” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษกฯ

อ่านต่อ ...
62 ครั้ง
26 เม.ย. 2562
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

แผนที่จุดความร้อนทั้งประเทศ (ดาวเทียมระบบ MODIS)

อ่านต่อ ...
25 ครั้ง
26 เม.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

การอบรม "การใช้งานระบบการบริหารจัดการงานทะเบียนประวัติผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนนด้วยรถบรรทุกและรถโดยสาร รุ่นที่ 2-4

อ่านต่อ ...
14 ครั้ง
21 พ.ค. 2562
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

แผนที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน

อ่านต่อ ...
30 ครั้ง
26 เม.ย. 2562
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

กิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาสถานีขนส่งสินค้า” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษกฯ

อ่านต่อ ...
62 ครั้ง
26 เม.ย. 2562
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

สัมมนา “ศักยภาพและโอกาสการขนส่งไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)” 10 พ.ค. 2562

อ่านต่อ ...
48 ครั้ง
24 เม.ย. 2562
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างประเทศ ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่าง ไทย-เมียนมาฯ

อ่านต่อ ...
75 ครั้ง
26 เม.ย. 2562
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

แผนที่จุดความร้อนทั้งประเทศ (ดาวเทียมระบบ MODIS)

อ่านต่อ ...
25 ครั้ง
26 เม.ย. 2562
งานสัมมนา
10
พค

กลุ่มพัฒนาฯ

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “ศักยภาพและโอกาสการขนส่งไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)” 10 พ.ค. 2562 อ่านต่อ..

08
พค

ส่วนประกอบการฯ

การจัดอบรมพนักงานขับรถบรรทุก อ่านต่อ..

21
มค

ส่วนประกอบการฯ

สัมมนาหัวข้อ “ผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager)” อ่านต่อ..

14
มค

กลุ่มพัฒนาฯ

สัมมนาประชาสัมพันธ์ “สร้างโอกาสทางการแข่งขันด้านการขนส่งด้วยมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารแบบควบคุมอุณหภูมิ” อ่านต่อ..

อ่านทั้งหมด