บริการ
สืบค้นข้อมูล
หน่วยงาน
  • กลุ่มพัฒนา
    และส่งเสริมการขนส่งสินค้า
  • ส่วนสถานี
    ขนส่งสินค้า
  • ส่วนประกอบ
    การขนส่งสินค้า
ประชาสัมพันธ์
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

คำสั่งกรมฯ 859/2564 และ ประกาศกรมฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉ.39)

Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 806/2564 เรื่อง เรื่อง ขยายการบังคับใช้มาตรการฯ ตามคำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 728/2564

อ่านต่อ ...
76
30 พ.ย.

Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด พ.ศ. ๒๕๖๔

อ่านต่อ ...
126
19 ต.ค.
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2564

อ่านต่อ ...
151
18 ต.ค.

Card image cap
ส่วนสถานีฯ

กรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดงานสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ในหัวข้อ "สถานีขนส่งสินค้ากับบทบาท

อ่านต่อ ...
110
28 ต.ค.
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

ประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงรายของกรมการขนส่งทางบก

อ่านต่อ ...
185
30 ก.ย.

ประชาสัมพันธ์
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

คำสั่งกรมฯ 859/2564 และ ประกาศกรมฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉ.39)

อ่านต่อ ...
5 ครั้ง
08 ธ.ค. 2564
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด พ.ศ. ๒๕๖๔

อ่านต่อ ...
126 ครั้ง
19 ต.ค. 2564
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

กรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดงานสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ในหัวข้อ "สถานีขนส่งสินค้ากับบทบาท

อ่านต่อ ...
110 ครั้ง
28 ต.ค. 2564
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 806/2564 เรื่อง เรื่อง ขยายการบังคับใช้มาตรการฯ ตามคำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 728/2564

อ่านต่อ ...
76 ครั้ง
30 พ.ย. 2564
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2564

อ่านต่อ ...
151 ครั้ง
18 ต.ค. 2564
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

ประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงรายของกรมการขนส่งทางบก

อ่านต่อ ...
185 ครั้ง
30 ก.ย. 2564
งานสัมมนา
03
สค

กลุ่มพัฒนาฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยจากการขนส่งสินค้าข้ามแดนในกลุ่มประเทศ CLMV" จ.เชียงราย อ่านต่อ..

10
พย

ส่วนประกอบการฯ

(เฉพาะบุคลากรกรมการขนส่งทางบก เท่านั้น) การอบรมการใช้งานระบบงานการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 อ่านต่อ..

29
ตค

กลุ่มพัฒนาฯ

ทดสอบ2 อ่านต่อ..

07
ตค

กลุ่มพัฒนาฯ

อ่านทั้งหมด