บริการ
สืบค้นข้อมูล
หน่วยงาน
  • กลุ่มพัฒนา
    และส่งเสริมการขนส่งสินค้า
  • ส่วนสถานี
    ขนส่งสินค้า
  • ส่วนประกอบ
    การขนส่งสินค้า
ประชาสัมพันธ์
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) "การพัฒนาศักยภาพการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทยฯ" 16 พ.ค. 2566

อ่านต่อ ...
169
16 พ.ค.
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

เชิญเข้าร่วมสำรวจเส้นทางไทย-ลาว-จีน (5-9 มิถุนายน 2566)

อ่านต่อ ...
185
25 เม.ย.

Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน

อ่านต่อ ...
159
11 พ.ค.
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันฉัตรมงคล ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2566

อ่านต่อ ...
325
27 เม.ย.

Card image cap
ส่วนสถานีฯ

ข้อมูลโครงการร่วมลงทุน ศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม

อ่านต่อ ...
238
2 พ.ค.
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

พิธีลงนามสัญญาร่วมลงทุน โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม

อ่านต่อ ...
246
5 เม.ย.

ประชาสัมพันธ์
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) "การพัฒนาศักยภาพการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทยฯ" 16 พ.ค. 2566

อ่านต่อ ...
169 ครั้ง
16 พ.ค. 2566
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน

อ่านต่อ ...
159 ครั้ง
11 พ.ค. 2566
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

ข้อมูลโครงการร่วมลงทุน ศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม

อ่านต่อ ...
238 ครั้ง
02 พ.ค. 2566
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

เชิญเข้าร่วมสำรวจเส้นทางไทย-ลาว-จีน (5-9 มิถุนายน 2566)

อ่านต่อ ...
185 ครั้ง
25 เม.ย. 2566
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันฉัตรมงคล ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2566

อ่านต่อ ...
325 ครั้ง
27 เม.ย. 2566
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

พิธีลงนามสัญญาร่วมลงทุน โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม

อ่านต่อ ...
246 ครั้ง
05 เม.ย. 2566
งานสัมมนา
18
กพ

กลุ่มพัฒนาฯ

การเสวนา “UPDATE! สถานการณ์การขนส่งสินค้าเกษตรและอาหาร (Cold Chain Logistics) ระหว่างไทย-จีน” อ่านต่อ..

03
สค

กลุ่มพัฒนาฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยจากการขนส่งสินค้าข้ามแดนในกลุ่มประเทศ CLMV" จ.เชียงราย อ่านต่อ..

10
พย

ส่วนประกอบการฯ

(เฉพาะบุคลากรกรมการขนส่งทางบก เท่านั้น) การอบรมการใช้งานระบบงานการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 อ่านต่อ..

10
พค

กลุ่มพัฒนาฯ

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “ศักยภาพและโอกาสการขนส่งไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)” 10 พ.ค. 2562 อ่านต่อ..

อ่านทั้งหมด