บริการ
สืบค้นข้อมูล
หน่วยงาน
  • กลุ่มพัฒนา
    และส่งเสริมการขนส่งสินค้า
  • ส่วนสถานี
    ขนส่งสินค้า
  • ส่วนประกอบ
    การขนส่งสินค้า
ประชาสัมพันธ์
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

คำสั่งกรมการขนส่งทางบกที่ 728/2564 เรื่อง ขยายการบังคับใช้และปรับมาตรการการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ และการขนส่งสินค้า

อ่านต่อ ...
18
19 ต.ค.
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

กิจกรรมการประกวดตั้งชื่อและออกแบบโลโก้ (LOGO) เว็บไซต์ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

อ่านต่อ ...
155
22 ก.ย.

Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2564

อ่านต่อ ...
32
18 ต.ค.
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด พ.ศ. ๒๕๖๔

อ่านต่อ ...
16
19 ต.ค.

Card image cap
ส่วนสถานีฯ

ประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงรายของกรมการขนส่งทางบก

อ่านต่อ ...
72
30 ก.ย.
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

ประกาศขยายระยะเวลาการขายเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน (RFP) โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม

อ่านต่อ ...
250
11 ส.ค.

ประชาสัมพันธ์
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

คำสั่งกรมการขนส่งทางบกที่ 728/2564 เรื่อง ขยายการบังคับใช้และปรับมาตรการการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ และการขนส่งสินค้า

อ่านต่อ ...
18 ครั้ง
19 ต.ค. 2564
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2564

อ่านต่อ ...
32 ครั้ง
18 ต.ค. 2564
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

ประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงรายของกรมการขนส่งทางบก

อ่านต่อ ...
72 ครั้ง
30 ก.ย. 2564
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

กิจกรรมการประกวดตั้งชื่อและออกแบบโลโก้ (LOGO) เว็บไซต์ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

อ่านต่อ ...
155 ครั้ง
22 ก.ย. 2564
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด พ.ศ. ๒๕๖๔

อ่านต่อ ...
16 ครั้ง
19 ต.ค. 2564
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

ประกาศขยายระยะเวลาการขายเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน (RFP) โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม

อ่านต่อ ...
250 ครั้ง
11 ส.ค. 2564
งานสัมมนา
03
สค

กลุ่มพัฒนาฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยจากการขนส่งสินค้าข้ามแดนในกลุ่มประเทศ CLMV" จ.เชียงราย อ่านต่อ..

10
พย

ส่วนประกอบการฯ

(เฉพาะบุคลากรกรมการขนส่งทางบก เท่านั้น) การอบรมการใช้งานระบบงานการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 อ่านต่อ..

29
ตค

กลุ่มพัฒนาฯ

ทดสอบ2 อ่านต่อ..

07
ตค

กลุ่มพัฒนาฯ

อ่านทั้งหมด