บริการ
สืบค้นข้อมูล
หน่วยงาน
  • กลุ่มพัฒนา
    และส่งเสริมการขนส่งสินค้า
  • ส่วนสถานี
    ขนส่งสินค้า
  • ส่วนประกอบ
    การขนส่งสินค้า
ประชาสัมพันธ์
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

ประกาศขยายระยะเวลายื่นความประสงค์ขอเป็นหน่วยงานฝึกอบรมแทนกรมการขนส่งทางบกและวิทยากรในการฝึกอบรม

อ่านต่อ ...
179
13 ก.พ.
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับสำหรับผู้ประกอบการ Q COLD CHAIN


Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ขั้นตอนการดำเนินการขอใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์ DLT E-Transport License

อ่านต่อ ...
1469
13 พ.ย.
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ

อ่านต่อ ...
224
20 ก.พ.

Card image cap
ส่วนสถานีฯ

ข้อมูลโครงการร่วมลงทุน ศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม

อ่านต่อ ...
1664
2 พ.ค.
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

พิธีลงนามสัญญาร่วมลงทุน โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม

อ่านต่อ ...
1038
5 เม.ย.

ประชาสัมพันธ์
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

ประกาศขยายระยะเวลายื่นความประสงค์ขอเป็นหน่วยงานฝึกอบรมแทนกรมการขนส่งทางบกและวิทยากรในการฝึกอบรม

อ่านต่อ ...
179 ครั้ง
13 ก.พ. 2567
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ขั้นตอนการดำเนินการขอใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์ DLT E-Transport License

อ่านต่อ ...
1469 ครั้ง
13 พ.ย. 2566
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

ข้อมูลโครงการร่วมลงทุน ศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม

อ่านต่อ ...
1664 ครั้ง
02 พ.ค. 2566
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับสำหรับผู้ประกอบการ Q COLD CHAIN

อ่านต่อ ...
74 ครั้ง
01 ก.พ. 2567
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ

อ่านต่อ ...
224 ครั้ง
20 ก.พ. 2567
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

พิธีลงนามสัญญาร่วมลงทุน โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม

อ่านต่อ ...
1038 ครั้ง
05 เม.ย. 2566
งานสัมมนา
18
กพ

กลุ่มพัฒนาฯ

การเสวนา “UPDATE! สถานการณ์การขนส่งสินค้าเกษตรและอาหาร (Cold Chain Logistics) ระหว่างไทย-จีน” อ่านต่อ..

03
สค

กลุ่มพัฒนาฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยจากการขนส่งสินค้าข้ามแดนในกลุ่มประเทศ CLMV" จ.เชียงราย อ่านต่อ..

10
พย

ส่วนประกอบการฯ

(เฉพาะบุคลากรกรมการขนส่งทางบก เท่านั้น) การอบรมการใช้งานระบบงานการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 อ่านต่อ..

10
พค

กลุ่มพัฒนาฯ

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “ศักยภาพและโอกาสการขนส่งไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)” 10 พ.ค. 2562 อ่านต่อ..

อ่านทั้งหมด