ข่าวประชาสัมพันธ์

รัฐบาลขอเชิญชวนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 3089


รัฐบาลขอเชิญชวนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วันที่ ๕ พฤษภาคมพุทธศักราช ๒๕๖๒ 


ในโอกาสเสด็จออก ณ สีหบัญชรพระที่นั่งสุทไธสวรรย์

วันที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมี

ร่วมกันสวมเสื้อสีเหลืองถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน


Share :รัฐบาลขอเชิญชวนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
21 เม.ย. 2562


รัฐบาลขอเชิญชวนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วันที่ ๕ พฤษภาคมพุทธศักราช ๒๕๖๒ 


ในโอกาสเสด็จออก ณ สีหบัญชรพระที่นั่งสุทไธสวรรย์

วันที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมี

ร่วมกันสวมเสื้อสีเหลืองถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน


   
Share :