ผู้ประกอบการที่ได้รับรอง Q Mark

ชื่อผู้ประกอบการ
เลขที่ใบรับรอง
ประเภท
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
จังหวัด
สถานะ

เลขที่ใบรับรอง
FTB.3003/2024
ประเภท
QCC
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
22 พ.ค. 68
จังหวัด
ปทุมธานี
สถานะ
เลขที่ 56/18 หมู่ที่ 4 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

เลขที่ใบรับรอง
FTB.3002/2024
ประเภท
QCC
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
22 พ.ค. 68
จังหวัด
ปทุมธานี
สถานะ
เลขที่ 56/18 หมู่ที่ 4 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

เลขที่ใบรับรอง
FTB.3001/2024
ประเภท
QCC
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
11 ธ.ค. 69
จังหวัด
เชียงใหม่
สถานะ
368/2 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง

เลขที่ใบรับรอง
FTB.2001/2024
ประเภท
80
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
19 มี.ค. 70
จังหวัด
ปราจีนบุรี
สถานะ
เลขที่ 1 หมู่ 2

เลขที่ใบรับรอง
FTB.1034/2024
ประเภท
70
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
19 มี.ค. 70
จังหวัด
สถานะ
429 หมู่2 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ10570

เลขที่ใบรับรอง
FTB.1033/2024
ประเภท
70
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
19 มี.ค. 70
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
สถานะ

เลขที่ใบรับรอง
FTB.1032/2024
ประเภท
70
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
19 มี.ค. 70
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
สถานะ
อาคารสถานีบรรจุสินค้าลาดกระบัง สถานีที่ 1 21 ถนนไอซีดี แขวงคลองสามประเวศ

เลขที่ใบรับรอง
FTB.1031/2024
ประเภท
70
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
19 มี.ค. 70
จังหวัด
ชลบุรี
สถานะ

เลขที่ใบรับรอง
FTB.1030/2024
ประเภท
70
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
19 มี.ค. 70
จังหวัด
ชลบุรี
สถานะ

เลขที่ใบรับรอง
FTB.1029/2024
ประเภท
70
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
19 มี.ค. 70
จังหวัด
สงขลา
สถานะ
เลขที่ 266 ถนนสายเอเซีย ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

เลขที่ใบรับรอง
FTB.1028/2024
ประเภท
70
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
19 มี.ค. 70
จังหวัด
นครราชสีมา
สถานะ

ชื่อผู้ประกอบการ
เลขที่ใบรับรอง
FTB.1027/2024
ประเภท
70
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
19 มี.ค. 70
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
สถานะ
5907 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ

* หมายเหตุ

  ยังไม่หมดอายุ   หมดอายุ