ผู้ประกอบการที่ได้รับรอง Q Mark

ชื่อผู้ประกอบการ
เลขที่ใบรับรอง
ประเภท
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
จังหวัด
สถานะ

เลขที่ใบรับรอง
FTB.2005/2023
ประเภท
80
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
19 ก.ย. 69
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
สถานะ
อาคารไอซีพี 42

ชื่อผู้ประกอบการ
เลขที่ใบรับรอง
FTB.2004/2023
ประเภท
80
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
19 ก.ย. 69
จังหวัด
แพร่
สถานะ
269/2 ถนน ยันตรกิจโกศล

เลขที่ใบรับรอง
FTB.2003/2023
ประเภท
80
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
19 ก.ย. 69
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
สถานะ
1/21 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ หมู่ 5 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

เลขที่ใบรับรอง
FTB.2002/2023
ประเภท
80
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
25 มิ.ย. 69
จังหวัด
สมุทรสาคร
สถานะ

เลขที่ใบรับรอง
FTB.2001/2023
ประเภท
80
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
28 ก.พ. 69
จังหวัด
นครราชสีมา
สถานะ
เลขที่29 หมู่11 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150

เลขที่ใบรับรอง
FTB.1119/2023
ประเภท
70
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
19 ก.ย. 69
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
สถานะ
216/67 อาคาร แอล.พี.เอ็น ทาวเวอร์ ชั้น 16 ยูนิตเอ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี

เลขที่ใบรับรอง
FTB.1118/2023
ประเภท
70
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
19 ก.ย. 69
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
สถานะ
487/1 ถนนศรีอยุธยา

เลขที่ใบรับรอง
FTB.1117/2023
ประเภท
70
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
19 ก.ย. 69
จังหวัด
ระยอง
สถานะ
97/1 ถนนทางหลวงแผ่นดินสาย 36

เลขที่ใบรับรอง
FTB.1116/2023
ประเภท
70
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
19 ก.ย. 69
จังหวัด
ระยอง
สถานะ

เลขที่ใบรับรอง
FTB.1115/2023
ประเภท
70
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
19 ก.ย. 69
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
สถานะ
120 ถนนสุนทรโกษา

เลขที่ใบรับรอง
FTB.1114/2023
ประเภท
70
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
19 ก.ย. 69
จังหวัด
ลำปาง
สถานะ

เลขที่ใบรับรอง
FTB.1113/2023
ประเภท
70
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
19 ก.ย. 69
จังหวัด
ชลบุรี
สถานะ

* หมายเหตุ

  ยังไม่หมดอายุ   หมดอายุ