ผู้ประกอบการที่ได้รับรอง Q Mark

ชื่อผู้ประกอบการ
เลขที่ใบรับรอง
ประเภท
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
จังหวัด
สถานะ

เลขที่ใบรับรอง
FTB.2001/2023
ประเภท
80
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
28 ก.พ. 69
จังหวัด
นครราชสีมา
สถานะ
เลขที่29 หมู่11 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150

เลขที่ใบรับรอง
FTB.1038/2023
ประเภท
70
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
28 ก.พ. 69
จังหวัด
สุรินทร์
สถานะ

เลขที่ใบรับรอง
FTB.1037/2023
ประเภท
70
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
28 ก.พ. 69
จังหวัด
สงขลา
สถานะ
เลขที่ 641/20 ถนน กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250

เลขที่ใบรับรอง
FTB.1036/2023
ประเภท
70
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
28 ก.พ. 69
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
สถานะ

เลขที่ใบรับรอง
FTB.1035/2023
ประเภท
70
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
28 ก.พ. 69
จังหวัด
สงขลา
สถานะ
12 ถ.ปาดังเบซาร์

เลขที่ใบรับรอง
FTB.1034/2023
ประเภท
70
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
28 ก.พ. 69
จังหวัด
สงขลา
สถานะ

เลขที่ใบรับรอง
FTB.1033/2023
ประเภท
70
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
28 ก.พ. 69
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
สถานะ

เลขที่ใบรับรอง
FTB.1032/2023
ประเภท
70
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
28 ก.พ. 69
จังหวัด
สมุทรปราการ
สถานะ

เลขที่ใบรับรอง
FTB.1031/2023
ประเภท
70
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
28 ก.พ. 69
จังหวัด
สมุทรปราการ
สถานะ

ชื่อผู้ประกอบการ
เลขที่ใบรับรอง
FTB.1030/2023
ประเภท
70
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
28 ก.พ. 69
จังหวัด
นครราชสีมา
สถานะ
1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชั้น36 ถ.พระราม3

เลขที่ใบรับรอง
FTB.1029/2023
ประเภท
70
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
28 ก.พ. 69
จังหวัด
ชลบุรี
สถานะ
944 มิตรทาวน์ ออฟฟิส ทาวเวอร์ ชั้น16 ห้อง 1607 ถนนพระราม4

เลขที่ใบรับรอง
FTB.1028/2023
ประเภท
70
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
28 ก.พ. 69
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
สถานะ
409 บางแวก

* หมายเหตุ

  ยังไม่หมดอายุ   หมดอายุ