ผู้ประกอบการที่ได้รับรอง Q Mark

ชื่อผู้ประกอบการ
เลขที่ใบรับรอง
ประเภท
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
จังหวัด
สถานะ

เลขที่ใบรับรอง
FTB.2002/2022
ประเภท
80
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
01 พ.ย. 68
จังหวัด
ขอนแก่น
สถานะ
โรงงาน น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) 43 หมู่10 ถ.น้ำพอง-กระนวน อ.น้ำพอง ขอนแก่น 40140

เลขที่ใบรับรอง
FTB.2001/2022
ประเภท
80
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
18 ส.ค. 68
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
สถานะ
869 ม.9 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190

เลขที่ใบรับรอง
FTB.1096/2022
ประเภท
70
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
01 พ.ย. 68
จังหวัด
เชียงใหม่
สถานะ
เลขที่ 188 หมู่ 4

เลขที่ใบรับรอง
FTB.1095/2022
ประเภท
70
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
01 พ.ย. 68
จังหวัด
ปทุมธานี
สถานะ
31/28 หมู่ที่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

เลขที่ใบรับรอง
FTB.1094/2022
ประเภท
70
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
01 พ.ย. 68
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
สถานะ
เลขที่ 240/49 หมู่ที่ 4 ตำบลพะยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

เลขที่ใบรับรอง
FTB.1093/2022
ประเภท
70
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
01 พ.ย. 68
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
สถานะ
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้นที่33 ทาวเวอร์เอ ห้องเลขที่ TNA02 ถ.พระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขว้าง กรุงเทพมหานคร 10310

เลขที่ใบรับรอง
FTB.1092/2022
ประเภท
70
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
01 พ.ย. 68
จังหวัด
ระยอง
สถานะ
13 ถ.วัดชากลูกหญ้า ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง

เลขที่ใบรับรอง
FTB.1091/2022
ประเภท
70
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
01 พ.ย. 68
จังหวัด
ชลบุรี
สถานะ
เลขที่ 106/53 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

ชื่อผู้ประกอบการ
เลขที่ใบรับรอง
FTB.1090/2022
ประเภท
70
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
01 พ.ย. 68
จังหวัด
เชียงใหม่
สถานะ
229 ม.4 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

ชื่อผู้ประกอบการ
เลขที่ใบรับรอง
FTB.1089/2022
ประเภท
70
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
01 พ.ย. 68
จังหวัด
สมุทรสาคร
สถานะ
เลขที่ 1/6 หมู่ที่ 7 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ชื่อผู้ประกอบการ
เลขที่ใบรับรอง
FTB.1088/2022
ประเภท
70
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
01 พ.ย. 68
จังหวัด
ชลบุรี
สถานะ
เลขที่ 38/3 หมู่ที่ 10

เลขที่ใบรับรอง
FTB.1087/2022
ประเภท
70
วันที่สิ้นสุด
การรับรอง
01 พ.ย. 68
จังหวัด
สงขลา
สถานะ
180/3-5 ถ.รัถการ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110