สืบค้นข้อมูลผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกไม่ประจำทาง

ชื่อผู้ประกอบการเลขใบอนุญาตผู้ประกอบการQจังหวัด
เทศบาลเมืองหนองคาย 7/2549 หนองคาย
กรมทางหลวง 7/2542 กรุงเทพมหานคร
กองทุนหมู่บ้าน บ้านแห่น้อย หมู่ที่ 10 19/2562 ร้อยเอ็ด
กองทุนหมู่บ้านตลาดบ้านแก่ง 102/2562 นครสวรรค์
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 1/2541 นนทบุรี
คณะบุคคลผดุงกิจเจริญ 27/2562 พิจิตร
คณะบุคคลอติรุจขนส่ง(นายวรการ เฮงพูลธนา) 1/2565 อุดรธานี
จ่าสิบตรีเด่นจิตร ภาษิตร 118/2564 ร้อยเอ็ด
จ่าสิบตรีประสิทธิ์ กาวีวน 23/2563 แพร่
จ่าสิบตำรวจหญิงนงนุช มะลิหอม 2/2563 นครศรีธรรมราช
       NEXT LASTข้อมูลผู้ประกอบการ ณ.วันที่ 20 พ.ย. 2566