สืบค้นข้อมูลผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกไม่ประจำทาง

ชื่อผู้ประกอบการเลขใบอนุญาตผู้ประกอบการQจังหวัด
เทศบาลเมืองหนองคาย 7/2549 หนองคาย
กรมทางหลวง 7/2542 กรุงเทพมหานคร
กองทุนหมู่บ้านตลาดบ้านแก่ง 102/2562 นครสวรรค์
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 1/2541 นนทบุรี
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิจิตร จำกัด 57/2562 พิจิตร
ทวี วงษญาติ 62/2566 ศรีสะเกษ
นายสุธีร์ เคนวิเศษ 102/2564 ชัยภูมิ
บริษัท กาฬสินธุ์ออโตเซลส์ จำกัด 42/2562 กาฬสินธุ์
บริษัท ทรัพย์พศวัฒน์ จำกัด 115/2562 นครปฐม
บริษัท ทีเอ็นเอสเครน จำกัด 33/2563 กาญจนบุรี
       NEXT LASTข้อมูลผู้ประกอบการ ณ.วันที่ 13 มิ.ย. 2567