บริการ
หน่วยงาน

กลุ่มพัฒนา

และส่งเสริมการขนส่งสินค้า

กลุ่มพัฒนา

และส่งเสริม

การขนส่งสินค้า

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

ส่วนสถานีขนส่งสินค้า

ส่วนสถานี

ขนส่งสินค้า

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

ส่วนประกอบการขนส่งสินค้า

ส่วนประกอบ

การขนส่งสินค้า

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

รัฐบาลขอเชิญชวนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านต่อ ...
13 ครั้ง
21 เม.ย. 2562
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

สัมมนา “เสริมศักยภาพการขนส่งไทย ด้วยมาตรฐานการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ” (26 มี.ค. 2562)

อ่านต่อ ...
310 ครั้ง
25 มี.ค. 2562
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินรถบางสายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562

อ่านต่อ ...
574 ครั้ง
29 มี.ค. 2562
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

เชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่าง ไทย-ลาว-เวียดนามฯ

อ่านต่อ ...
113 ครั้ง
28 มี.ค. 2562
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ

อ่านต่อ ...
134 ครั้ง
29 มี.ค. 2562
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดคุณลักษณะ ระบบทำงาน สมรรถนะอุปกรณ์ต่อพ่วง และการให้ความเห็นชอบอุปกรณ์ต่อพ่วง

อ่านต่อ ...
101 ครั้ง
29 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

รัฐบาลขอเชิญชวนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านต่อ ...
13 ครั้ง
21 เม.ย. 2562
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินรถบางสายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562

อ่านต่อ ...
574 ครั้ง
29 มี.ค. 2562
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ

อ่านต่อ ...
134 ครั้ง
29 มี.ค. 2562
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

สัมมนา “เสริมศักยภาพการขนส่งไทย ด้วยมาตรฐานการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ” (26 มี.ค. 2562)

อ่านต่อ ...
310 ครั้ง
25 มี.ค. 2562
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

เชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่าง ไทย-ลาว-เวียดนามฯ

อ่านต่อ ...
113 ครั้ง
28 มี.ค. 2562
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดคุณลักษณะ ระบบทำงาน สมรรถนะอุปกรณ์ต่อพ่วง และการให้ความเห็นชอบอุปกรณ์ต่อพ่วง

อ่านต่อ ...
101 ครั้ง
29 มี.ค. 2562
งานสัมมนา
21
มค

ส่วนประกอบการฯ

สัมมนาหัวข้อ “ผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager)” อ่านต่อ..

14
มค

กลุ่มพัฒนาฯ

สัมมนาประชาสัมพันธ์ “สร้างโอกาสทางการแข่งขันด้านการขนส่งด้วยมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารแบบควบคุมอุณหภูมิ” อ่านต่อ..

16
พย

กลุ่มพัฒนาฯ

สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ "(ร่าง) มาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain)" อ่านต่อ..

29
สค

กลุ่มพัฒนาฯ

Twist Lock : Safety Check Safety Life อ่านต่อ..

อ่านทั้งหมด