บริการ
สืบค้นข้อมูล
หน่วยงาน
  • กลุ่มพัฒนา
    และส่งเสริมการขนส่งสินค้า
  • ส่วนสถานี
    ขนส่งสินค้า
  • ส่วนประกอบ
    การขนส่งสินค้า
ประชาสัมพันธ์
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรม และหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งฯ

อ่านต่อ ...
331
13 ธ.ค.
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

คำสั่งกรมฯ 859/2564 และ ประกาศกรมฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉ.39)

อ่านต่อ ...
260
8 ธ.ค.

Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ประกาศกรมการขนส่งทางบก

อ่านต่อ ...
142
29 ธ.ค.
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม2564 - 4 มกราคม2565

อ่านต่อ ...
617
14 ธ.ค.

Card image cap
ส่วนสถานีฯ

กรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดงานสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ในหัวข้อ "สถานีขนส่งสินค้ากับบทบาท

อ่านต่อ ...
192
28 ต.ค.
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

ประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงรายของกรมการขนส่งทางบก

อ่านต่อ ...
334
30 ก.ย.

ประชาสัมพันธ์
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรม และหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งฯ

อ่านต่อ ...
331 ครั้ง
13 ธ.ค. 2564
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ประกาศกรมการขนส่งทางบก

อ่านต่อ ...
142 ครั้ง
29 ธ.ค. 2564
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

กรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดงานสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ในหัวข้อ "สถานีขนส่งสินค้ากับบทบาท

อ่านต่อ ...
192 ครั้ง
28 ต.ค. 2564
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

คำสั่งกรมฯ 859/2564 และ ประกาศกรมฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉ.39)

อ่านต่อ ...
260 ครั้ง
08 ธ.ค. 2564
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม2564 - 4 มกราคม2565

อ่านต่อ ...
617 ครั้ง
14 ธ.ค. 2564
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

ประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงรายของกรมการขนส่งทางบก

อ่านต่อ ...
334 ครั้ง
30 ก.ย. 2564
งานสัมมนา
03
สค

กลุ่มพัฒนาฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยจากการขนส่งสินค้าข้ามแดนในกลุ่มประเทศ CLMV" จ.เชียงราย อ่านต่อ..

10
พย

ส่วนประกอบการฯ

(เฉพาะบุคลากรกรมการขนส่งทางบก เท่านั้น) การอบรมการใช้งานระบบงานการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 อ่านต่อ..

29
ตค

กลุ่มพัฒนาฯ

ทดสอบ2 อ่านต่อ..

07
ตค

กลุ่มพัฒนาฯ

อ่านทั้งหมด