บริการ
สืบค้นข้อมูล
หน่วยงาน
  • กลุ่มพัฒนา
    และส่งเสริมการขนส่งสินค้า
  • ส่วนสถานี
    ขนส่งสินค้า
  • ส่วนประกอบ
    การขนส่งสินค้า
ประชาสัมพันธ์
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

Bridgestone มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)

อ่านต่อ ...
71
9 เม.ย.
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

ภาพบรรยากาศในงานการอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark ประจำปี พ.ศ.2564

อ่านต่อ ...
85
1 เม.ย.

Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการระบบงานใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ ...
14
19 เม.ย.
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ในระหว่างวันที่ 10 - 16 เม.ย. 2564

อ่านต่อ ...
1701
1 เม.ย.

Card image cap
ส่วนสถานีฯ

กรมการขนส่งทางบก เผยความพร้อมโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ ...
336
17 มี.ค.
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการตรวจวัดควันดำ ณ สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล

อ่านต่อ ...
177
8 ก.พ.

ประชาสัมพันธ์
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

Bridgestone มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)

อ่านต่อ ...
71 ครั้ง
09 เม.ย. 2564
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการระบบงานใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ ...
14 ครั้ง
19 เม.ย. 2564
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

กรมการขนส่งทางบก เผยความพร้อมโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ ...
336 ครั้ง
17 มี.ค. 2564
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

ภาพบรรยากาศในงานการอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark ประจำปี พ.ศ.2564

อ่านต่อ ...
85 ครั้ง
01 เม.ย. 2564
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ในระหว่างวันที่ 10 - 16 เม.ย. 2564

อ่านต่อ ...
1701 ครั้ง
01 เม.ย. 2564
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการตรวจวัดควันดำ ณ สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล

อ่านต่อ ...
177 ครั้ง
08 ก.พ. 2564
งานสัมมนา
10
พย

ส่วนประกอบการฯ

(เฉพาะบุคลากรกรมการขนส่งทางบก เท่านั้น) การอบรมการใช้งานระบบงานการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 อ่านต่อ..

29
ตค

กลุ่มพัฒนาฯ

ทดสอบ2 อ่านต่อ..

07
ตค

กลุ่มพัฒนาฯ

10
พค

กลุ่มพัฒนาฯ

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “ศักยภาพและโอกาสการขนส่งไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)” 10 พ.ค. 2562 อ่านต่อ..

อ่านทั้งหมด