บริการ
สืบค้นข้อมูล
หน่วยงาน
  • กลุ่มพัฒนา
    และส่งเสริมการขนส่งสินค้า
  • ส่วนสถานี
    ขนส่งสินค้า
  • ส่วนประกอบ
    การขนส่งสินค้า
ประชาสัมพันธ์
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในช่วงวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2563

อ่านต่อ ...
546
1 ก.ย.
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark

อ่านต่อ ...
353
26 ส.ค.

Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ขอเชิญร่วมการสัมมนา เรื่อง "พัฒนา Platform การขนส่งสินค้าไทยในบุคดิจิทัล" ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ ...
202
11 ก.ย.
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในช่วงวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2563


Card image cap
ส่วนสถานีฯ

กรมการขนส่งทางบก จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชี

อ่านต่อ ...
203
30 ก.ค.
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

กรมการขนส่งทางบก ปรับอัตราค่าบริการใช้สถานีขนส่งสินค้าทุกแห่ง ลดลง 30% เป็นระยะเวลา 3 เดือน

อ่านต่อ ...
505
2 เม.ย.

ประชาสัมพันธ์
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในช่วงวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2563

อ่านต่อ ...
546 ครั้ง
01 ก.ย. 2563
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ขอเชิญร่วมการสัมมนา เรื่อง "พัฒนา Platform การขนส่งสินค้าไทยในบุคดิจิทัล" ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ ...
202 ครั้ง
11 ก.ย. 2563
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

กรมการขนส่งทางบก จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชี

อ่านต่อ ...
203 ครั้ง
30 ก.ค. 2563
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark

อ่านต่อ ...
353 ครั้ง
26 ส.ค. 2563
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในช่วงวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2563

อ่านต่อ ...
89 ครั้ง
01 ก.ย. 2563
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

กรมการขนส่งทางบก ปรับอัตราค่าบริการใช้สถานีขนส่งสินค้าทุกแห่ง ลดลง 30% เป็นระยะเวลา 3 เดือน

อ่านต่อ ...
505 ครั้ง
02 เม.ย. 2563
งานสัมมนา
22
กย

ส่วนประกอบการฯ

งานสัมมนา เรื่อง "พัฒนา Platform การขนส่งสินค้าไทยในยุคดิจิทัล" อ่านต่อ..

อ่านทั้งหมด