บริการ
สืบค้นข้อมูล
หน่วยงาน

กลุ่มพัฒนา

และส่งเสริมการขนส่งสินค้า

กลุ่มพัฒนา

และส่งเสริม

การขนส่งสินค้า

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

ส่วนสถานีขนส่งสินค้า

ส่วนสถานี

ขนส่งสินค้า

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

ส่วนประกอบการขนส่งสินค้า

ส่วนประกอบ

การขนส่งสินค้า

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

มาตรการป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

อ่านต่อ ...
823 ครั้ง
27 มี.ค. 2563
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สมรรถนะ และการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า ฯ

อ่านต่อ ...
615 ครั้ง
17 ม.ค. 2563
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ข้อแนะนำในการปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019

อ่านต่อ ...
204 ครั้ง
19 มี.ค. 2563
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งตรวจสอบและกวดขันการรับ-ส่งหน้ากากอนามัยและสินค้าควบคุมอื่น ๆ

อ่านต่อ ...
58 ครั้ง
19 มี.ค. 2563
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในสถานีขนส่งสินค้า

อ่านต่อ ...
192 ครั้ง
18 มี.ค. 2563
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

ผู้บริหารกรมการขนส่งทางบกตรวจเยี่ยม ณ สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล

อ่านต่อ ...
151 ครั้ง
19 ก.พ. 2563
ประชาสัมพันธ์
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

มาตรการป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

อ่านต่อ ...
823 ครั้ง
27 มี.ค. 2563
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ข้อแนะนำในการปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019

อ่านต่อ ...
204 ครั้ง
19 มี.ค. 2563
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในสถานีขนส่งสินค้า

อ่านต่อ ...
192 ครั้ง
18 มี.ค. 2563
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สมรรถนะ และการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า ฯ

อ่านต่อ ...
615 ครั้ง
17 ม.ค. 2563
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งตรวจสอบและกวดขันการรับ-ส่งหน้ากากอนามัยและสินค้าควบคุมอื่น ๆ

อ่านต่อ ...
58 ครั้ง
19 มี.ค. 2563
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

ผู้บริหารกรมการขนส่งทางบกตรวจเยี่ยม ณ สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล

อ่านต่อ ...
151 ครั้ง
19 ก.พ. 2563
งานสัมมนา
10
พค

กลุ่มพัฒนาฯ

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “ศักยภาพและโอกาสการขนส่งไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)” 10 พ.ค. 2562 อ่านต่อ..

08
พค

ส่วนประกอบการฯ

การจัดอบรมพนักงานขับรถบรรทุก อ่านต่อ..

21
มค

ส่วนประกอบการฯ

สัมมนาหัวข้อ “ผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager)” อ่านต่อ..

14
มค

กลุ่มพัฒนาฯ

สัมมนาประชาสัมพันธ์ “สร้างโอกาสทางการแข่งขันด้านการขนส่งด้วยมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารแบบควบคุมอุณหภูมิ” อ่านต่อ..

อ่านทั้งหมด