บริการ
สืบค้นข้อมูล
หน่วยงาน

กลุ่มพัฒนา

และส่งเสริมการขนส่งสินค้า

กลุ่มพัฒนา

และส่งเสริม

การขนส่งสินค้า

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

ส่วนสถานีขนส่งสินค้า

ส่วนสถานี

ขนส่งสินค้า

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

ส่วนประกอบการขนส่งสินค้า

ส่วนประกอบ

การขนส่งสินค้า

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สมรรถนะ และการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า ฯ

อ่านต่อ ...
381 ครั้ง
17 ม.ค. 2563
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

สำนัก ป.ย.ป. แนะ ! ให้ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่สามารถตรวจสอบ PM 2.5 ด้วยตนเองที่ AirCMI

อ่านต่อ ...
247 ครั้ง
15 ม.ค. 2563
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

การกำหนดอัตราค่าปรับในข้อหาความผิดที่สามารถขอรับเงินสินบนนำจับ

อ่านต่อ ...
54 ครั้ง
04 ก.พ. 2563
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก

อ่านต่อ ...
161 ครั้ง
14 ม.ค. 2563
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

การเข้าตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563

อ่านต่อ ...
112 ครั้ง
30 ธ.ค. 2562
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

ประชาสัมพันธ์การนำรถเข้าตรวจสภาพที่สถานีขนส่งสินค้า

อ่านต่อ ...
1456 ครั้ง
26 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สมรรถนะ และการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า ฯ

อ่านต่อ ...
381 ครั้ง
17 ม.ค. 2563
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

การกำหนดอัตราค่าปรับในข้อหาความผิดที่สามารถขอรับเงินสินบนนำจับ

อ่านต่อ ...
54 ครั้ง
04 ก.พ. 2563
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

การเข้าตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563

อ่านต่อ ...
112 ครั้ง
30 ธ.ค. 2562
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

สำนัก ป.ย.ป. แนะ ! ให้ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่สามารถตรวจสอบ PM 2.5 ด้วยตนเองที่ AirCMI

อ่านต่อ ...
247 ครั้ง
15 ม.ค. 2563
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก

อ่านต่อ ...
161 ครั้ง
14 ม.ค. 2563
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

ประชาสัมพันธ์การนำรถเข้าตรวจสภาพที่สถานีขนส่งสินค้า

อ่านต่อ ...
1456 ครั้ง
26 ส.ค. 2562
งานสัมมนา
10
พค

กลุ่มพัฒนาฯ

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “ศักยภาพและโอกาสการขนส่งไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)” 10 พ.ค. 2562 อ่านต่อ..

08
พค

ส่วนประกอบการฯ

การจัดอบรมพนักงานขับรถบรรทุก อ่านต่อ..

21
มค

ส่วนประกอบการฯ

สัมมนาหัวข้อ “ผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager)” อ่านต่อ..

14
มค

กลุ่มพัฒนาฯ

สัมมนาประชาสัมพันธ์ “สร้างโอกาสทางการแข่งขันด้านการขนส่งด้วยมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารแบบควบคุมอุณหภูมิ” อ่านต่อ..

อ่านทั้งหมด