บริการ
สืบค้นข้อมูล
หน่วยงาน
  • กลุ่มพัฒนา
    และส่งเสริมการขนส่งสินค้า
  • ส่วนสถานี
    ขนส่งสินค้า
  • ส่วนประกอบ
    การขนส่งสินค้า
ประชาสัมพันธ์
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

จังหวัดตาก ระงับการนำเข้า - ส่งออกสินค้า และสินค้าผ่านแดน ณ จุดผ่านแดนถาวร และช่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดตากเป็นการชั่วคราว

อ่านต่อ ...
62
18 ต.ค.
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

ผ่อนปรนการบังคับใช้กฏหมาย

อ่านต่อ ...
15
19 ต.ค.

Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ขอความร่วมมือผูประกอบการขนส่งปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ขอเชิญร่วมการสัมมนา เรื่อง "พัฒนา Platform การขนส่งสินค้าไทยในบุคดิจิทัล" ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ ...
363
11 ก.ย.

Card image cap
ส่วนสถานีฯ

รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าเยี่ยมชมสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า

Card image cap
ส่วนสถานีฯ

กรมการขนส่งทางบก จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชี

อ่านต่อ ...
308
30 ก.ค.

ประชาสัมพันธ์
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

จังหวัดตาก ระงับการนำเข้า - ส่งออกสินค้า และสินค้าผ่านแดน ณ จุดผ่านแดนถาวร และช่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดตากเป็นการชั่วคราว

อ่านต่อ ...
62 ครั้ง
18 ต.ค. 2563
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ขอความร่วมมือผูประกอบการขนส่งปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อ่านต่อ ...
54 ครั้ง
09 ต.ค. 2563
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าเยี่ยมชมสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า

อ่านต่อ ...
36 ครั้ง
09 ต.ค. 2563
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

ผ่อนปรนการบังคับใช้กฏหมาย

อ่านต่อ ...
15 ครั้ง
19 ต.ค. 2563
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ขอเชิญร่วมการสัมมนา เรื่อง "พัฒนา Platform การขนส่งสินค้าไทยในบุคดิจิทัล" ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ ...
363 ครั้ง
11 ก.ย. 2563
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

กรมการขนส่งทางบก จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชี

อ่านต่อ ...
308 ครั้ง
30 ก.ค. 2563
งานสัมมนา
10
พย

ส่วนประกอบการฯ

(เฉพาะบุคลากรกรมการขนส่งทางบก เท่านั้น) การอบรมการใช้งานระบบงานการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 อ่านต่อ..

29
ตค

กลุ่มพัฒนาฯ

ทดสอบ2 อ่านต่อ..

อ่านทั้งหมด