งานแถลงข่าวการจัดงาน ASEAN Logistics & Purchasing Expo 2018
 
    การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) GECC & SMEs ครั้งที่ 2 วันที่ 4 ก.ย. 2560
 
    “การรักษาคุณภาพและมาตรฐาน การตรวจประเมิน Q Mark” 2 ส.ค. 2560