การประชุม "การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก" 30 พ.ย. 2560
 
    การประชุม “การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก" 22พ.ย.2560
 
    งานแถลงข่าวการจัดงาน ASEAN Logistics & Purchasing Expo 2018