ข่าวประชาสัมพันธ์

"สัมมนา Platform การขนส่งสินค้าไทยในยุคดิจิทัล" เมื่อวันอังคารที่ 22 ก.ย. 63


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 147

" สัมมนา Platform การขนส่งสินค้าไทยในยุคดิจิทัล "

โครงการพัฒนาระบบงานการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก

กรมการขนส่งทางบก

FTO: Freight Transport Operation

ในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563

ณ แกรนด์บอลลูน ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

...

วีดิทัศน์ของโครงการพัฒนาระบบงานการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก


ลิงค์ >> https://youtu.be/m914z3V9tiI

...

*เอกสารดาวน์โหลด*

1.“สรุปผลการศึกษาระบบงานการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกในยุคดิจิทัล” โดย รศ.ดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.คุณยะห์รินทร์ มะสกุล ผู้อำนวยการส่วนประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3.ดร.ปิยะนุช สัมฤทธิ์ ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง WE MOVE platform

4.คุณอัศรี ศรีสงคราม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วี คาร์โก จำกัด

ลิงค์ >> https://youtu.be/WPZUyKjzLPc

5.คุณตฤณกร ปัถวัลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด

6.คุณพัชรางศุ์ ประพฤติธรรม หัวหน้ากลุ่มกิจการขนส่งระหว่างประเทศ กรมการขนส่งทางบก 

6.2หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งสินค้าฯ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ส่วนประกอบการขนส่งสนค้า โทร.0 2271 8491


Share :"สัมมนา Platform การขนส่งสินค้าไทยในยุคดิจิทัล" เมื่อวันอังคารที่ 22 ก.ย. 63
23 ก.ย. 2563

" สัมมนา Platform การขนส่งสินค้าไทยในยุคดิจิทัล "

โครงการพัฒนาระบบงานการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก

กรมการขนส่งทางบก

FTO: Freight Transport Operation

ในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563

ณ แกรนด์บอลลูน ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

...

วีดิทัศน์ของโครงการพัฒนาระบบงานการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก


ลิงค์ >> https://youtu.be/m914z3V9tiI

...

*เอกสารดาวน์โหลด*

1.“สรุปผลการศึกษาระบบงานการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกในยุคดิจิทัล” โดย รศ.ดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.คุณยะห์รินทร์ มะสกุล ผู้อำนวยการส่วนประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3.ดร.ปิยะนุช สัมฤทธิ์ ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง WE MOVE platform

4.คุณอัศรี ศรีสงคราม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วี คาร์โก จำกัด

ลิงค์ >> https://youtu.be/WPZUyKjzLPc

5.คุณตฤณกร ปัถวัลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด

6.คุณพัชรางศุ์ ประพฤติธรรม หัวหน้ากลุ่มกิจการขนส่งระหว่างประเทศ กรมการขนส่งทางบก 

6.2หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งสินค้าฯ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ส่วนประกอบการขนส่งสนค้า โทร.0 2271 8491

   
Share :