ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง และผู้ประกอบการขนส่งสินค้า..


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 147

ประกาศกรมการขนส่งทางบก ณ วันที่ 11 มกราคม 2564 

เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง และผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสุงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง


 สำหรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก มีส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ข้อที่ 1 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด (สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด)

ข้อที่ 2  ให้ ‘ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า’ เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิตของประชาชน เช่น อาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น และสินค้าเพื่อการนำเข้าส่งออก มีหน้าที่ออก “เอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่” ให้ ‘พนักงานขับรถ’ แสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจและจุดสกัดในการขนส่งสินค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบการประกอบการขนส่งของตน 

ตัวอย่างเอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่ ตามเอกสารแนบ 2
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารประกาศกรมการขนส่งทางบก คลิกที่นี่


Share :ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง และผู้ประกอบการขนส่งสินค้า..
12 ม.ค. 2564

ประกาศกรมการขนส่งทางบก ณ วันที่ 11 มกราคม 2564 

เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง และผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสุงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง


 สำหรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก มีส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ข้อที่ 1 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด (สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด)

ข้อที่ 2  ให้ ‘ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า’ เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิตของประชาชน เช่น อาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น และสินค้าเพื่อการนำเข้าส่งออก มีหน้าที่ออก “เอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่” ให้ ‘พนักงานขับรถ’ แสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจและจุดสกัดในการขนส่งสินค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบการประกอบการขนส่งของตน 

ตัวอย่างเอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่ ตามเอกสารแนบ 2
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารประกาศกรมการขนส่งทางบก คลิกที่นี่

   
Share :