ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในช่วงวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2563


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 275


Share :ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในช่วงวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2563
16 พ.ย. 2563