ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือผูประกอบการขนส่งปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 198


Share :ขอความร่วมมือผูประกอบการขนส่งปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
9 ต.ค. 2563