ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในช่วงวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2563


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 816

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้า

ในช่วงวันหยุดชดเชยเทศกาลสงการนต์ พ.ศ.2563

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ( คลิก ! ) *

...

ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกใคร่ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้า

ให้หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าและงดการใช้รถที่ไม่มีการบรรทุกสินค้า (รถเปล่า)

รวมทั้งหลีกเลี่ยงการจอดรถทิ้งไว้บนไหล่ทาง

ในระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2563

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป


Share :



ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในช่วงวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2563
1 ก.ย. 2563

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้า

ในช่วงวันหยุดชดเชยเทศกาลสงการนต์ พ.ศ.2563

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ( คลิก ! ) *

...

ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกใคร่ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้า

ให้หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าและงดการใช้รถที่ไม่มีการบรรทุกสินค้า (รถเปล่า)

รวมทั้งหลีกเลี่ยงการจอดรถทิ้งไว้บนไหล่ทาง

ในระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2563

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป

   
Share :