ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ยกเลิกการเรียกภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 117
Share :ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ยกเลิกการเรียกภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน
22 มิ.ย. 2563