ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการขนส่งทางบก เผย!!! เตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ จะเริ่มให้บริการเฉพาะกระบวนงานที่ไม่ต้องอบรม ฯ


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 3144

กรมการขนส่งทางบก เผย!!!!
เตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ
จะเริ่มให้บริการเฉพาะกระบวนงานที่ไม่ต้องอบรม

และผู้ผ่านการอบรมจากระบบ e-Learning

ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

โดยต้องจองคิวดำเนินการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue เท่านั้น

ส่วนการขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ยังงดบริการ

ย้ำ !! ต้องประเมินสถานการณ์รายวัน ยึดความปลอดภัยด้านสาธารณสุขเป็นสำคัญ


>> ดาวน์โหลดข่าวประชาสัมพันธ์ คลิก !! <<

การติดต่อด้านใบอนุญาตขับรถ ที่ได้รับการผ่อนคลายในระยะแรก
จะเริ่มให้บริการเฉพาะ "บางส่วน" ของใบอนุญาตขับรถ

โดยยังไม่เปิดให้บริการห้องอบรมที่สำนักงาน
ดังนั้น การต่ออายุที่ต้องมีการอบรม เช่น
ใบขับขี่ 5 ปี บ.1-4 ท.1-4 รถสาธารณะ
ให้อบรมจากระบบ e-Learning
https://www.dlt-elearning.com/

สำคัญมาก!!!
การติดต่อด้านใบอนุญาตขับรถ ที่ได้รับการผ่อนคลายในระยะแรก
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
ต้องจองคิวดำเนินการล่วงหน้าผ่าน DLT Smart Queue เท่านั้น
iOS Link: https://apple.co/2GIHARd
แอนดรอยด์ Link: http://bit.ly/2IkLpyO
หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th

****จังหวัดที่ยังไม่เปิดงานใบอนุญาตขับรถ ตามประกาศผู้ว่าราชการจังหวัด
1.อุบลราชธานี
2.สมุทรปราการ
3.นครราชสีมา
4.ยโสธร
5.มุกดาหาร

ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

-------------------------------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

Call Center 1584


Share :กรมการขนส่งทางบก เผย!!! เตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ จะเริ่มให้บริการเฉพาะกระบวนงานที่ไม่ต้องอบรม ฯ
5 พ.ค. 2563
กรมการขนส่งทางบก เผย!!!!
เตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ
จะเริ่มให้บริการเฉพาะกระบวนงานที่ไม่ต้องอบรม

และผู้ผ่านการอบรมจากระบบ e-Learning

ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

โดยต้องจองคิวดำเนินการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue เท่านั้น

ส่วนการขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ยังงดบริการ

ย้ำ !! ต้องประเมินสถานการณ์รายวัน ยึดความปลอดภัยด้านสาธารณสุขเป็นสำคัญ


>> ดาวน์โหลดข่าวประชาสัมพันธ์ คลิก !! <<

การติดต่อด้านใบอนุญาตขับรถ ที่ได้รับการผ่อนคลายในระยะแรก
จะเริ่มให้บริการเฉพาะ "บางส่วน" ของใบอนุญาตขับรถ

โดยยังไม่เปิดให้บริการห้องอบรมที่สำนักงาน
ดังนั้น การต่ออายุที่ต้องมีการอบรม เช่น
ใบขับขี่ 5 ปี บ.1-4 ท.1-4 รถสาธารณะ
ให้อบรมจากระบบ e-Learning
https://www.dlt-elearning.com/

สำคัญมาก!!!
การติดต่อด้านใบอนุญาตขับรถ ที่ได้รับการผ่อนคลายในระยะแรก
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
ต้องจองคิวดำเนินการล่วงหน้าผ่าน DLT Smart Queue เท่านั้น
iOS Link: https://apple.co/2GIHARd
แอนดรอยด์ Link: http://bit.ly/2IkLpyO
หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th

****จังหวัดที่ยังไม่เปิดงานใบอนุญาตขับรถ ตามประกาศผู้ว่าราชการจังหวัด
1.อุบลราชธานี
2.สมุทรปราการ
3.นครราชสีมา
4.ยโสธร
5.มุกดาหาร

ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

-------------------------------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

Call Center 1584

   
Share :