ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารกรมการขนส่งทางบกตรวจเยี่ยม ณ สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 320

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ฝ่ายวิชาการ) พร้อมด้วยนางสาวรัตนา อิทธิอมร ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งสินค้า นายฐิติพัฒน์ ไทยจงรักษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการขนส่งสินค้า พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักการขนส่งสินค้า ได้ลงพื้นที่ ณ สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล เพื่อมอบนโยบายและตรวจเยี่ยมการดำเนินการของสถานีฯ

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้รับฟังรายงานสรุปภาพรวมการดำเนินการของสถานีขนส่งสินค้าที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมฯ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล คลองหลวง และร่มเกล้า จากผู้แทนส่วนสถานีขนส่งสินค้า รวมถึงรับฟังรายงานผลการดำเนินการของสถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล โดยหัวหน้าสถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล พร้อมนี้ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการบริเวณชานชาลาขนถ่ายสินค้า และเยี่ยมชมการใช้งานระบบควบคุมประตูอัตโนมัติภายในสถานีฯ


Share :ผู้บริหารกรมการขนส่งทางบกตรวจเยี่ยม ณ สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล
19 ก.พ. 2563

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ฝ่ายวิชาการ) พร้อมด้วยนางสาวรัตนา อิทธิอมร ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งสินค้า นายฐิติพัฒน์ ไทยจงรักษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการขนส่งสินค้า พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักการขนส่งสินค้า ได้ลงพื้นที่ ณ สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล เพื่อมอบนโยบายและตรวจเยี่ยมการดำเนินการของสถานีฯ

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้รับฟังรายงานสรุปภาพรวมการดำเนินการของสถานีขนส่งสินค้าที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมฯ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล คลองหลวง และร่มเกล้า จากผู้แทนส่วนสถานีขนส่งสินค้า รวมถึงรับฟังรายงานผลการดำเนินการของสถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล โดยหัวหน้าสถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล พร้อมนี้ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการบริเวณชานชาลาขนถ่ายสินค้า และเยี่ยมชมการใช้งานระบบควบคุมประตูอัตโนมัติภายในสถานีฯ


   
Share :