ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สมรรถนะ และการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า ฯ


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 883

ประกาศกรมการขนส่งทางบก

เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สมรรถนะ และการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า และการให้ความเห็นชอบอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า สำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

(แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สมรรถนะ และการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า และการให้ความเห็นชอบอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า สำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ. 2561 เพื่อปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้น) 

>>  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดประกาศฯ <<

ซึ่งมีการกำหนดมาตรฐานของการติดตั้งอุปกรณ์ Twist Lock สำหรับรถที่จดทะเบียนใหม่

และรถที่จดทะเบียนไว้แล้วแต่มีการเปลี่ยนตัวถัง หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะรถ

โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป

ให้ผู้ประกอบการด้านการขนส่งตู้สินค้า ผู้ว่าจ้าง/เจ้าของสินค้า ประชาชน

และผู้มีส่วนเกี่วข้องรับทราบ

----------------------------------------------------------------------

งานรับรองรถและเครื่องอุปกรณ์  ส่วนรับรองแบบรถ   โทรศัพท์  0 2271 8605

กลุ่มกฎหมายและระเบียบ  โทรศัพท์  0 2271 8791-2

อีเมล กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า  develop_dlt@hotmail.com


Share :ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สมรรถนะ และการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า ฯ
17 ม.ค. 2563

ประกาศกรมการขนส่งทางบก

เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สมรรถนะ และการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า และการให้ความเห็นชอบอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า สำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

(แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สมรรถนะ และการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า และการให้ความเห็นชอบอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า สำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ. 2561 เพื่อปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้น) 

>>  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดประกาศฯ <<

ซึ่งมีการกำหนดมาตรฐานของการติดตั้งอุปกรณ์ Twist Lock สำหรับรถที่จดทะเบียนใหม่

และรถที่จดทะเบียนไว้แล้วแต่มีการเปลี่ยนตัวถัง หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะรถ

โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป

ให้ผู้ประกอบการด้านการขนส่งตู้สินค้า ผู้ว่าจ้าง/เจ้าของสินค้า ประชาชน

และผู้มีส่วนเกี่วข้องรับทราบ

----------------------------------------------------------------------

งานรับรองรถและเครื่องอุปกรณ์  ส่วนรับรองแบบรถ   โทรศัพท์  0 2271 8605

กลุ่มกฎหมายและระเบียบ  โทรศัพท์  0 2271 8791-2

อีเมล กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า  develop_dlt@hotmail.com

   
Share :