ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งเข้ามาในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 10 - 11 มกราคม 2563


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 548

*ขอบคุณภาพจากสยามรัฐ

เรียน สมาคม / ชมรม / ผู้ประกอบการขนส่ง

ด้วยภาครัฐได้เตรียมการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นละอองพีเอ็ม 2.5 อย่างเข้มงวดในช่วงเทศกาลวันเด็ก

จึงขอให้หลีกเลี่ยงการขนส่งเข้ามาในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร ซึ่งหน่วยงานรัฐหลายหน่วย มีการจัดตั้งหน่วยตรวจสอบ/ตรวจวัดควันดำอย่างเข้มงวดในช่วงเวลาวันที่ 10 - 11 มกราคม 2563 นี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

----------------------------------------------------------------------

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า

กรมการขนส่งทางบก อาคาร 4 ชั้น 7 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์  0 2271 8490

อีเมล develop_dlt@hotmail.com


Share :ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งเข้ามาในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 10 - 11 มกราคม 2563
10 ม.ค. 2563

*ขอบคุณภาพจากสยามรัฐ

เรียน สมาคม / ชมรม / ผู้ประกอบการขนส่ง

ด้วยภาครัฐได้เตรียมการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นละอองพีเอ็ม 2.5 อย่างเข้มงวดในช่วงเทศกาลวันเด็ก

จึงขอให้หลีกเลี่ยงการขนส่งเข้ามาในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร ซึ่งหน่วยงานรัฐหลายหน่วย มีการจัดตั้งหน่วยตรวจสอบ/ตรวจวัดควันดำอย่างเข้มงวดในช่วงเวลาวันที่ 10 - 11 มกราคม 2563 นี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

----------------------------------------------------------------------

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า

กรมการขนส่งทางบก อาคาร 4 ชั้น 7 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์  0 2271 8490

อีเมล develop_dlt@hotmail.com


   
Share :