ข่าวประชาสัมพันธ์

การเข้าตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 283

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 นางสาวรัตนา อิทธิอมร ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งสินค้า นายธีระเวช วงศ์กำแหง หัวหน้าส่วนประกอบการขนส่งสินค้า และนางสาววันเพ็ญ ขจรกลิ่น หัวหน้าส่วนสถานีขนส่งสินค้า พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่สถานีขนส่งสินค้า ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล คลองหลวง และร่มเกล้า เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบจุด Checking Point  เพื่อรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุ อำนวยความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้กำชับขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในระหว่างวันที่  27 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 5 มกราคม 2563 เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาล


Share :การเข้าตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563
30 ธ.ค. 2562

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 นางสาวรัตนา อิทธิอมร ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งสินค้า นายธีระเวช วงศ์กำแหง หัวหน้าส่วนประกอบการขนส่งสินค้า และนางสาววันเพ็ญ ขจรกลิ่น หัวหน้าส่วนสถานีขนส่งสินค้า พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่สถานีขนส่งสินค้า ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล คลองหลวง และร่มเกล้า เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบจุด Checking Point  เพื่อรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุ อำนวยความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้กำชับขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในระหว่างวันที่  27 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 5 มกราคม 2563 เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาล


   
Share :