ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัคร ! สำหรับหลักสูตรการบำรุงรักษารถบรรทุกเพื่อรองรับระบบโลจิสติกส์


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 466

เปิดรับสมัคร ! สำหรับหลักสูตรการบำรุงรักษารถบรรทุกเพื่อรองรับระบบโลจิสติกส์

ระยะเวลาที่ฝึก 30 ชั่วโมง

วันที่เปิดรับสมัคร 17 ธันวาคม 2562

วันที่เริ่มฝึกอบรม 3 กุมภาพันธ์ 2563

ถึงวันที่  7 กุมภาพันธ์ 2563

โดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

สามารถเข้าลงทะเบียนได้ที่ 

>>  http://www.dsd.go.th/DSD/Intro/show_search?activity=all&searchbox=%C3%B6%BA%C3%C3%B7%D8%A1&department1=0&button_search=%A4%E9%B9%CB%D2  <<

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่

โทรศัพท์ 045 317 242-6 

โทรสาร 045 317 249

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

300  หมู่ 11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

เว็บไซต์ http://www.dsd.go.th/ubonratchathani


Share :เปิดรับสมัคร ! สำหรับหลักสูตรการบำรุงรักษารถบรรทุกเพื่อรองรับระบบโลจิสติกส์
17 ธ.ค. 2562

เปิดรับสมัคร ! สำหรับหลักสูตรการบำรุงรักษารถบรรทุกเพื่อรองรับระบบโลจิสติกส์

ระยะเวลาที่ฝึก 30 ชั่วโมง

วันที่เปิดรับสมัคร 17 ธันวาคม 2562

วันที่เริ่มฝึกอบรม 3 กุมภาพันธ์ 2563

ถึงวันที่  7 กุมภาพันธ์ 2563

โดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

สามารถเข้าลงทะเบียนได้ที่ 

>>  http://www.dsd.go.th/DSD/Intro/show_search?activity=all&searchbox=%C3%B6%BA%C3%C3%B7%D8%A1&department1=0&button_search=%A4%E9%B9%CB%D2  <<

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่

โทรศัพท์ 045 317 242-6 

โทรสาร 045 317 249

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

300  หมู่ 11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

เว็บไซต์ http://www.dsd.go.th/ubonratchathani


   
Share :