ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศ ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-เมียนมา ฯ จุดผ่านแดนแม่สอด-เมียวดี


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 175


Share :



ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศ ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-เมียนมา ฯ จุดผ่านแดนแม่สอด-เมียวดี
27 พ.ย. 2562