ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครหลักสูตรการใช้และบำรุงรักษารถบรรทุกเบื้องต้น


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 487

เปิดรับสมัคร ! สำหรับหลักสูตรการใช้และบำรุงรักษารถบรรทุกเบื้องต้น

ระยะเวลาที่ฝึก 30 ชั่วโมง

วันที่เปิดรับสมัคร 16 ธันวาคม 2562

โดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

สามารถเข้าลงทะเบียนได้ที่ 

>>  http://e-report.dsd.go.th/EServiceWeb/Account/RegisterUser  <<

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่

โทรศัพท์ 032 337 613 , 032 328 560

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

113 หมู่ 10 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

เว็บไซต์ www.dsd.go.th/ratchaburi


Share :



สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครหลักสูตรการใช้และบำรุงรักษารถบรรทุกเบื้องต้น
12 พ.ย. 2562

เปิดรับสมัคร ! สำหรับหลักสูตรการใช้และบำรุงรักษารถบรรทุกเบื้องต้น

ระยะเวลาที่ฝึก 30 ชั่วโมง

วันที่เปิดรับสมัคร 16 ธันวาคม 2562

โดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

สามารถเข้าลงทะเบียนได้ที่ 

>>  http://e-report.dsd.go.th/EServiceWeb/Account/RegisterUser  <<

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่

โทรศัพท์ 032 337 613 , 032 328 560

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

113 หมู่ 10 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

เว็บไซต์ www.dsd.go.th/ratchaburi


   
Share :