ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการด้านขนส่ง "โครงการนำร่องการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ฯ" โดย พพ.


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 589

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)

 ได้จัดทำโครงการนำร่องการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร โดยให้การสนับสนุนการลงทุนปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ หรือการใช้ระบบการบริหารจัดการในการขนส่ง

โดยสนับสนุนเงินลงทุนไม่เกิน 30% สูงสุด 750,000 บาทต่อสถานประกอบการ

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร สมัครเข้าร่วมโครงการ

ตั้งแต่วันนี้ - 29 พฤศจิกายน 2562

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร

1.ใบสมัครขอรับการสนับสนุน

2.หนังสือขอรับการสนับสนุน

3.หนังสือมอบอำนาจ

4.หนังสือขอเบิกเงิน


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทรศัพท์  091 078 4740 ,  095 238 3993 , 091 306 2481


----------------------------------------------------------------------


มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)

รับรองโดย กรมการขนส่งทางบก สังกัด กระทรวงคมนาคม

สนใจสมัคร Q Mark หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์  0 2271 8490 , 064 148 3290

อีเมล develop_dlt@hotmail.com


เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1.ใบสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก!

2.แบบประเมินตนเอง ดาวน์โหลดแบบประเมินตนเอง คลิก!

3.สำเนาหน้าแรกของใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ


สามารถส่งใบสมัครได้ที่

1.อีเมล  develop_dlt@hotmail.com

2.สมัครผ่านระบบ คลิก !

3.สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

4.กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า

กรมการขนส่งทางบก อาคาร 4 ชั้น 7 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

----------------------------------

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า
สำนักการขนส่งสินค้า
กรมการขนส่งทางบก

โทร.064 148 3290


Share :เปิดรับสมัครผู้ประกอบการด้านขนส่ง "โครงการนำร่องการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ฯ" โดย พพ.
30 ต.ค. 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)

 ได้จัดทำโครงการนำร่องการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร โดยให้การสนับสนุนการลงทุนปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ หรือการใช้ระบบการบริหารจัดการในการขนส่ง

โดยสนับสนุนเงินลงทุนไม่เกิน 30% สูงสุด 750,000 บาทต่อสถานประกอบการ

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร สมัครเข้าร่วมโครงการ

ตั้งแต่วันนี้ - 29 พฤศจิกายน 2562

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร

1.ใบสมัครขอรับการสนับสนุน

2.หนังสือขอรับการสนับสนุน

3.หนังสือมอบอำนาจ

4.หนังสือขอเบิกเงิน


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทรศัพท์  091 078 4740 ,  095 238 3993 , 091 306 2481


----------------------------------------------------------------------


มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)

รับรองโดย กรมการขนส่งทางบก สังกัด กระทรวงคมนาคม

สนใจสมัคร Q Mark หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์  0 2271 8490 , 064 148 3290

อีเมล develop_dlt@hotmail.com


เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1.ใบสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก!

2.แบบประเมินตนเอง ดาวน์โหลดแบบประเมินตนเอง คลิก!

3.สำเนาหน้าแรกของใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ


สามารถส่งใบสมัครได้ที่

1.อีเมล  develop_dlt@hotmail.com

2.สมัครผ่านระบบ คลิก !

3.สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

4.กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า

กรมการขนส่งทางบก อาคาร 4 ชั้น 7 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

----------------------------------

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า
สำนักการขนส่งสินค้า
กรมการขนส่งทางบก

โทร.064 148 3290

   
Share :