ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครการฝึกอบรมสาขาเทคนิคการขับรถลากจูงและขนส่งวัตถุอันตราย 210 ชั่วโมง


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 458

       

เปิดรับสมัคร ! สำหรับสาขาเทคนิคการขับรถลากจูงและขนส่งวัตถุอันตราย 210 ชั่วโมง

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท ที่พักฟรี 

***ตรวจสอบคุณสมบัติตนเองก่อนสมัครนะคะ***

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่

อ.สมรวม 084-6094083 อ.ภักดี 091-0786103 

รายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook Fanpage:  @IISDDSD

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ:โลจิสติกส์ ท่องเที่่ยวและบริการ

ลิงค์ : http://www.dsd.go.th/DSD/Intro/ListTrainging2559 

ลิงค์ : http://www.dsd.go.th/DSD/Intro/ListTesting2559?page=1 Share :สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครการฝึกอบรมสาขาเทคนิคการขับรถลากจูงและขนส่งวัตถุอันตราย 210 ชั่วโมง
18 ต.ค. 2562

       

เปิดรับสมัคร ! สำหรับสาขาเทคนิคการขับรถลากจูงและขนส่งวัตถุอันตราย 210 ชั่วโมง

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท ที่พักฟรี 

***ตรวจสอบคุณสมบัติตนเองก่อนสมัครนะคะ***

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่

อ.สมรวม 084-6094083 อ.ภักดี 091-0786103 

รายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook Fanpage:  @IISDDSD

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ:โลจิสติกส์ ท่องเที่่ยวและบริการ

ลิงค์ : http://www.dsd.go.th/DSD/Intro/ListTrainging2559 

ลิงค์ : http://www.dsd.go.th/DSD/Intro/ListTesting2559?page=1    
Share :