ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การนำรถเข้าตรวจสภาพที่สถานีขนส่งสินค้า


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 1811

กรมการขนส่งทางบก เพิ่มทางเลือกสำหรับรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ที่จดทะเบียนกับสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 สามารถนำรถเข้าตรวจสภาพและชำระภาษีประจำปีได้ที่สถานีขนส่งสินค้าทั้ง 3 แห่ง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้จากข่าวประชาสัมพันธ์ กรมการขนส่งทางบก: https://www.dlt.go.th/th/public-news/view.php?_did=2375

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกกับผู้ที่เข้ามาติดต่อนำรถเข้าตรวจสภาพที่สถานขนส่งสินค้า และลดผลกระทบต่อการจราจรภายในสถานี ส่วนสถานีขนส่งสินค้า ขอประชาส้มพันธ์การจัดจราจรสำหรับรถที่เข้าตรวจสภาพในแต่ละสถานี ดังนี้

สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล

สถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง

สถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า


Share :ประชาสัมพันธ์การนำรถเข้าตรวจสภาพที่สถานีขนส่งสินค้า
26 ส.ค. 2562

กรมการขนส่งทางบก เพิ่มทางเลือกสำหรับรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ที่จดทะเบียนกับสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 สามารถนำรถเข้าตรวจสภาพและชำระภาษีประจำปีได้ที่สถานีขนส่งสินค้าทั้ง 3 แห่ง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้จากข่าวประชาสัมพันธ์ กรมการขนส่งทางบก: https://www.dlt.go.th/th/public-news/view.php?_did=2375

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกกับผู้ที่เข้ามาติดต่อนำรถเข้าตรวจสภาพที่สถานขนส่งสินค้า และลดผลกระทบต่อการจราจรภายในสถานี ส่วนสถานีขนส่งสินค้า ขอประชาส้มพันธ์การจัดจราจรสำหรับรถที่เข้าตรวจสภาพในแต่ละสถานี ดังนี้

สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล

สถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง

สถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า


   
Share :