ข่าวประชาสัมพันธ์

งานเสวนา "ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)ฯ และงานจับคู่ธุรกิจเพื่อยกระดับและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์"


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 100

หนังสือเชิญ


กำหนดการ

แบบตอบรับ

แผนที่

กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562

อีเมล sirikarn@tiffaedi.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณ ศิริกาญจน์ 0 2018 2800 ต่อ 8912


Share :งานเสวนา "ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)ฯ และงานจับคู่ธุรกิจเพื่อยกระดับและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์"
13 มี.ค. 2562

หนังสือเชิญ


กำหนดการ

แบบตอบรับ

แผนที่

กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562

อีเมล sirikarn@tiffaedi.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณ ศิริกาญจน์ 0 2018 2800 ต่อ 8912Share :