Menu ☰
×
สมัครเข้ารับการทดสอบ ตรวจสอบสถานะสำหรับผู้ผ่านการอบรม แจ้งรายชื่อผู้ประกอบการที่อยู่ในความรับผิดชอบ รายการสืบค้นข้อมูล คู่มือการใช้งาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ยินดีต้อนรับ

Transport Safety Management (TSM)

Transport Safety Management (TSM)

ระบบบริหารความปลอดภัยด้านการขนส่ง

เข้าสู่ระบบ

โครงสร้างหลักสูตรอบรม Transport Safety Management

1. ความปลอดภัยในการประกอบการขนส่ง
2. กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบการขนส่ง
3. การบำรุงรักษาและตรวจความพร้อมของรถ
4. การจัดการพนักงานขับรถ

อบรมความปลอดภัย

อบรมโครงการครั้งที่5

15/05/2019

ผู้ประกอบการขนส่งวัตถุอันตราย และพนักงานขับรถ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดคว...

อบรมพนักงานขนส่งรุ่นใหม่

10/05/2019

กรมการขนส่งทางบก กำหนด!!! มาตรฐานความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนทุกคันต...

อบรมพนักงานขนส่งรุ่นใหม่

10/05/2019

กรมการขนส่งทางบก สนับสนุนผู้ประกอบการขนส่งรุ่นใหม่ เปิดเวทีสัมมนาแลกเป...

โครงสร้างหลักสูตรอบรม Transport Safety Management

5. การวางแผนและปฏิบัติการเดินรถ
6. ความปลอดภัยการบรรทุกสินค้าและผู้โดยสาร
7. การจัดการเหตุฉุกเฉิน
8. การวิเคราะห์และป้องกันอุบัติเหตุ

อบรมโครงการครั้งที่3

17/05/2019

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการข...

อบรมโครงการครั้งที่4

17/05/2019

ายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส...

อบรมโครงการครั้งที่3

10/05/2019

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกยังคงดำเ...

อบรมโครงการครั้งที่2

01/05/2019

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกยังคงดำเ...

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการขนส่งทางบก เผย!!! ผลการตรวจสอบการให้บริการรถแท็กซี่ รถตู้โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์รับจ้าง ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เฉพาะเ...

ประชาสัมพันธ์ การอบรม หัวข้อที่1 ย่อยที่ 1

กรมการขนส่งทางบก เตรียมพร้อมรับเปิดเทอม 2562 จัดผู้ตรวจการลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อยในบริเวณจุดรับส่งป้ายรถประจำทางสำคัญ, บริเวณโร...