Menu ☰
×
สมัครเข้ารับการทดสอบ ตรวจสอบสถานะสำหรับผู้ผ่านการอบรม แจ้งรายชื่อผู้ประกอบการที่อยู่ในความรับผิดชอบ รายการสืบค้นข้อมูล คู่มือการใช้งาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างหลักสูตรอบรม Transport Safety Management

1. ความปลอดภัยในการประกอบการขนส่ง
2. กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบการขนส่ง
3. การบำรุงรักษาและตรวจความพร้อมของรถ
4. การจัดการพนักงานขับรถ

อบรมความปลอดภัย

อบรมโครงการครั้งที่5

15/05/2019

ผู้ประกอบการขนส่งวัตถุอันตราย และพนักงานขับรถ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดคว...

อบรมพนักงานขนส่งรุ่นใหม่

10/05/2019

กรมการขนส่งทางบก กำหนด!!! มาตรฐานความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนทุกคันต...

อบรมพนักงานขนส่งรุ่นใหม่

10/05/2019

กรมการขนส่งทางบก สนับสนุนผู้ประกอบการขนส่งรุ่นใหม่ เปิดเวทีสัมมนาแลกเป...

โครงสร้างหลักสูตรอบรม Transport Safety Management

5. การวางแผนและปฏิบัติการเดินรถ
6. ความปลอดภัยการบรรทุกสินค้าและผู้โดยสาร
7. การจัดการเหตุฉุกเฉิน
8. การวิเคราะห์และป้องกันอุบัติเหตุ

อบรมโครงการครั้งที่3

17/05/2019

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการข...

อบรมโครงการครั้งที่4

17/05/2019

ายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส...

อบรมโครงการครั้งที่3

10/05/2019

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกยังคงดำเ...

อบรมโครงการครั้งที่2

01/05/2019

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกยังคงดำเ...

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการขนส่งทางบก เผย!!! ผลการตรวจสอบการให้บริการรถแท็กซี่ รถตู้โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์รับจ้าง ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เฉพาะเ...

ประชาสัมพันธ์ การอบรม หัวข้อที่1 ย่อยที่ 1

กรมการขนส่งทางบก เตรียมพร้อมรับเปิดเทอม 2562 จัดผู้ตรวจการลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อยในบริเวณจุดรับส่งป้ายรถประจำทางสำคัญ, บริเวณโร...