ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมและทดสอบ "ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)" 31 มี.ค. 64


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 2112


-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------

>>  แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบ ฯ  คลิก! << 

-----------------------------------------------------------

เรียนเชิญ สมาคมและผู้ประกอบการขนส่ง เข้าร่วม

การอบรม "ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก"

ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น.

ณ ห้องแกรนด์ B ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

**สงวนสิทธิเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับการยืนยันจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น**

**ลงทะเบียนภายในวันจันทร์ที่ 22 มี.ค. 2564 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน**

* ปิดรับแบบตอบรับแล้ว *

vv

** ดาวน์โหบดเอกสาร หนังสือ, กำหนดการ, แบบตอบรับ คลิก ! **


กำหนดการ


แบบตอบรับ

-----------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า

กรมการขนส่งทางบก

โทร.,แฟกซ์ 0 2271 8490

อีเมล develop_dlt@hotmail.com

-----------------------------------------------------------

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

Facebook Fanpage "dlt.TDSC"

-----------------------------------------------------------

QR Code สำหรับลิงค์นี้

https://bit.ly/3d3dzKI


Share :การอบรมและทดสอบ "ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)" 31 มี.ค. 64
12 มี.ค. 2564

-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------

>>  แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบ ฯ  คลิก! << 

-----------------------------------------------------------

เรียนเชิญ สมาคมและผู้ประกอบการขนส่ง เข้าร่วม

การอบรม "ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก"

ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น.

ณ ห้องแกรนด์ B ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

**สงวนสิทธิเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับการยืนยันจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น**

**ลงทะเบียนภายในวันจันทร์ที่ 22 มี.ค. 2564 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน**

* ปิดรับแบบตอบรับแล้ว *

vv

** ดาวน์โหบดเอกสาร หนังสือ, กำหนดการ, แบบตอบรับ คลิก ! **


กำหนดการ


แบบตอบรับ

-----------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า

กรมการขนส่งทางบก

โทร.,แฟกซ์ 0 2271 8490

อีเมล develop_dlt@hotmail.com

-----------------------------------------------------------

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

Facebook Fanpage "dlt.TDSC"

-----------------------------------------------------------

QR Code สำหรับลิงค์นี้

https://bit.ly/3d3dzKI

   
Share :