ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมของกรมการขนส่งทางบก


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 127


กรมการขนส่งทางบก ประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน

โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม

ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

----------------------------

ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน (RFP) ได้ที่

ส่วนสถานีขนส่งสินค้า อาคาร 4 ชั้น 6 และ ส่วนพัสดุฯ อาคาร 6 ชั้น 4 กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 (ทุกวันทำการ)

ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น.

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน

>> โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม ได้ที่นี่ <<

>> รายละเอียดเพิ่มเติมโครงการ <<

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก

โทร 02 271 8492-3 ในวันและเวลาราชการ


หมายเหตุ :

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การจำหน่ายเอกสาร ดังนี้
- ระหว่างวันที่ 12 - 30 กรกฎาคม 2564 ติดต่อซื้อเอกสารได้ที่ส่วนสถานีขนส่งสินค้า อาคาร 4 ชั้น 6 กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
- ระหว่างวันที่ 2 - 13 สิงหาคม 2564 ติดต่อซื้อเอกสารได้ที่ส่วนพัสดุและแผ่นป้ายทะเบียนรถ อาคาร 6 ชั้น 4 กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้าซื้อเอกสาร โดยสามารถติดต่อนัดหมายหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก โทร. 0 2271 8492 - 3 หรือ 086 854 6487 (นลินี) หรือ 081 407 0035 (ชัยวุฒิ)Share :ประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมของกรมการขนส่งทางบก
30 มิ.ย. 2564


กรมการขนส่งทางบก ประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน

โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม

ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

----------------------------

ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน (RFP) ได้ที่

ส่วนสถานีขนส่งสินค้า อาคาร 4 ชั้น 6 และ ส่วนพัสดุฯ อาคาร 6 ชั้น 4 กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 (ทุกวันทำการ)

ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น.

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน

>> โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม ได้ที่นี่ <<

>> รายละเอียดเพิ่มเติมโครงการ <<

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก

โทร 02 271 8492-3 ในวันและเวลาราชการ


หมายเหตุ :

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การจำหน่ายเอกสาร ดังนี้
- ระหว่างวันที่ 12 - 30 กรกฎาคม 2564 ติดต่อซื้อเอกสารได้ที่ส่วนสถานีขนส่งสินค้า อาคาร 4 ชั้น 6 กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
- ระหว่างวันที่ 2 - 13 สิงหาคม 2564 ติดต่อซื้อเอกสารได้ที่ส่วนพัสดุและแผ่นป้ายทะเบียนรถ อาคาร 6 ชั้น 4 กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้าซื้อเอกสาร โดยสามารถติดต่อนัดหมายหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก โทร. 0 2271 8492 - 3 หรือ 086 854 6487 (นลินี) หรือ 081 407 0035 (ชัยวุฒิ)


   
Share :