ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) 28-29 เม.ย. 65


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 157

อัลบั้มภาพถ่าย 28 เม.ย. 65

--------------------

กำหนดการ 28 เม.ย. 65


เอกสารการบรรยาย วันพฤหัสบดีที่ 28 เม.ย. 65 -  การอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) หัวข้อ “ความเข้าใจและการตีความใบรับรองผลการวัดและการสอบเทียบทางอุณหภูมิ สำหรับมาตรฐาน Q Cold Chain"

(ดาวน์โหลด คลิก !)

---------------------------------------------------------

อัลบั้มภาพถ่าย 29 เม.ย. 65

--------------------

กำหนดการ 29 เม.ย. 65

เอกสารการบรรยาย วันศุกร์ที่ 29 เม.ย. 65 -  การอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) หัวข้อ วิธีการทำความสะอาดและสารทำความสะอาดในการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหาร"

(ดาวน์โหลด คลิก !)

--------------------

หลังจากการบรรยายของวันที่ 29 เม.ย. 65 รบกวนทำแบบประเมินให้กับกรมการขนส่งทางบก

คลิก !

------------------------

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอรับรองฯ Q Mark

1. ใบสมัครขอรับรองฯ Q Mark ( ดาวน์โหลดคลิก ! )

2. แบบประเมินตนเอง  ( ดาวน์โหลดคลิก ! )

3. สำเนาหน้าแรกของใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอรับรองฯ Q Cold Chain *จะต้องได้รับการรับรอง Q Mark ก่อน

1. ใบสมัครขอรับรองฯ และแบบประเมินตนเอง Q Cold Chain  ( ดาวน์โหลดคลิก ! )


สิทธิประโยชน์ฯ Q Mark ( ทั้งหมด คลิก ! )
คำสั่งคปภ.ที่ 1-2564   (คลิก !)


เอกสารที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานฯ Q Mark  และ Q Cold Chain

1. คู่มือมาตรฐานฯ Q Mark  ( ดาวน์โหลดคลิก ! )

2. คู่มือมาตรฐานฯ Q Cold Chain  ( ดาวน์โหลดคลิก ! )

3. ทำเนียบผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ Q Mark  ( ดาวน์โหลดคลิก ! )

4.ประกาศกรมฯ  เรื่อง การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก พ.ศ.2562  ( ดาวน์โหลดคลิก ! )

5.ประกาศกรมฯ  เรื่อง การรับรองมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ พ.ศ.2562  ( ดาวน์โหลดคลิก ! )

6. ประกาศกรมฯ เรื่อง การกำหนดและติดตั้งเครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก พ.ศ.2562   ( ดาวน์โหลดคลิก ! )

7. ประกาศกรมฯ เรื่อง การกำหนดและติดตั้งเครื่องหมายรับรองคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ พ.ศ.2562    ( ดาวน์โหลดคลิก ! )

8.ประกาศกรมฯ เรื่อง การตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก และ มาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   ( ดาวน์โหลดคลิก ! )

--------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า

กรมการขนส่งทางบก (อาคาร 4 ชั้น 6) จตุจักร กทม.

โทร., โทรสาร 0 2271 8490

LINE Official: @673qcvwt

อีเมล develop_dlt@hotmail.com

--------------------------------------------------------

ลิงค์สำหรับเผยแพร่ : https://bit.ly/38jVyZQ


Share :การอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) 28-29 เม.ย. 65
26 เม.ย. 2565

อัลบั้มภาพถ่าย 28 เม.ย. 65

--------------------

กำหนดการ 28 เม.ย. 65


เอกสารการบรรยาย วันพฤหัสบดีที่ 28 เม.ย. 65 -  การอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) หัวข้อ “ความเข้าใจและการตีความใบรับรองผลการวัดและการสอบเทียบทางอุณหภูมิ สำหรับมาตรฐาน Q Cold Chain"

(ดาวน์โหลด คลิก !)

---------------------------------------------------------

อัลบั้มภาพถ่าย 29 เม.ย. 65

--------------------

กำหนดการ 29 เม.ย. 65

เอกสารการบรรยาย วันศุกร์ที่ 29 เม.ย. 65 -  การอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) หัวข้อ วิธีการทำความสะอาดและสารทำความสะอาดในการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหาร"

(ดาวน์โหลด คลิก !)

--------------------

หลังจากการบรรยายของวันที่ 29 เม.ย. 65 รบกวนทำแบบประเมินให้กับกรมการขนส่งทางบก

คลิก !

------------------------

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอรับรองฯ Q Mark

1. ใบสมัครขอรับรองฯ Q Mark ( ดาวน์โหลดคลิก ! )

2. แบบประเมินตนเอง  ( ดาวน์โหลดคลิก ! )

3. สำเนาหน้าแรกของใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอรับรองฯ Q Cold Chain *จะต้องได้รับการรับรอง Q Mark ก่อน

1. ใบสมัครขอรับรองฯ และแบบประเมินตนเอง Q Cold Chain  ( ดาวน์โหลดคลิก ! )


สิทธิประโยชน์ฯ Q Mark ( ทั้งหมด คลิก ! )
คำสั่งคปภ.ที่ 1-2564   (คลิก !)


เอกสารที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานฯ Q Mark  และ Q Cold Chain

1. คู่มือมาตรฐานฯ Q Mark  ( ดาวน์โหลดคลิก ! )

2. คู่มือมาตรฐานฯ Q Cold Chain  ( ดาวน์โหลดคลิก ! )

3. ทำเนียบผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ Q Mark  ( ดาวน์โหลดคลิก ! )

4.ประกาศกรมฯ  เรื่อง การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก พ.ศ.2562  ( ดาวน์โหลดคลิก ! )

5.ประกาศกรมฯ  เรื่อง การรับรองมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ พ.ศ.2562  ( ดาวน์โหลดคลิก ! )

6. ประกาศกรมฯ เรื่อง การกำหนดและติดตั้งเครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก พ.ศ.2562   ( ดาวน์โหลดคลิก ! )

7. ประกาศกรมฯ เรื่อง การกำหนดและติดตั้งเครื่องหมายรับรองคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ พ.ศ.2562    ( ดาวน์โหลดคลิก ! )

8.ประกาศกรมฯ เรื่อง การตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก และ มาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   ( ดาวน์โหลดคลิก ! )

--------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า

กรมการขนส่งทางบก (อาคาร 4 ชั้น 6) จตุจักร กทม.

โทร., โทรสาร 0 2271 8490

LINE Official: @673qcvwt

อีเมล develop_dlt@hotmail.com

--------------------------------------------------------

ลิงค์สำหรับเผยแพร่ : https://bit.ly/38jVyZQ

   
Share :