คลังภาพและวีดีโอ

การอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) 28 เม.ย. 2565


รายละเอียด
จำนวนเข้าดู 4921

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เม.ย. 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ  

นางสิริรัตน์ วีรวิศาล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 29 เม.ย. 65 โดยมีนายสรชา หิรัญวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการขนส่งสินค้า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีทีมวิทยากรจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นผู้ให้ความรู้ในหัวข้อ "ความเข้าใจและการตีความใบรับรองการวัดผลและการสอบเทียบทางอุณหภูมิ สำหรับมาตรฐาน Q Cold Chain" และทีมวิทยากรจากสถาบันอาหาร เป็นผู้ให้ความรู้ในหัวข้อ "วิธีการทำความสะอาดและสารทำความสะอาดในการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหาร" โดยมีผู้แทนหน่วยตรวจอิสระ , ผู้แทนสมาคมและชมรมด้านการขนส่งสินค้า พร้อมทั้งบุคลากรของกรมการขนส่งทางบก เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

---

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/38jVyZQ 

ขอบคุณภาพถ่ายจากกลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

สำนักงานเลขานุการกรม กรมการขนส่งทางบก

https://drive.google.com/drive/folders/1E6aFIj5qG-SmUakD0kFEKDzHj5orndfR?usp=sharingShare :การอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) 28 เม.ย. 2565
28 เม.ย. 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เม.ย. 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ  

นางสิริรัตน์ วีรวิศาล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 29 เม.ย. 65 โดยมีนายสรชา หิรัญวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการขนส่งสินค้า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีทีมวิทยากรจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นผู้ให้ความรู้ในหัวข้อ "ความเข้าใจและการตีความใบรับรองการวัดผลและการสอบเทียบทางอุณหภูมิ สำหรับมาตรฐาน Q Cold Chain" และทีมวิทยากรจากสถาบันอาหาร เป็นผู้ให้ความรู้ในหัวข้อ "วิธีการทำความสะอาดและสารทำความสะอาดในการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหาร" โดยมีผู้แทนหน่วยตรวจอิสระ , ผู้แทนสมาคมและชมรมด้านการขนส่งสินค้า พร้อมทั้งบุคลากรของกรมการขนส่งทางบก เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

---

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/38jVyZQ 

ขอบคุณภาพถ่ายจากกลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

สำนักงานเลขานุการกรม กรมการขนส่งทางบก

https://drive.google.com/drive/folders/1E6aFIj5qG-SmUakD0kFEKDzHj5orndfR?usp=sharing


   
Share :