ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดใช้ระบบงาน “ระบบงานใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์ (DLT E-Transport License)” 18 มี.ค. 64


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 1982


พิธีเปิดใช้ระบบงาน
“ระบบงานใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์
(DLT E-Transport License)”
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564
เวลา 10.00 น. - 11.30 น. 
ณ โถงชั้น 1 อาคาร 1 กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก เปิดช่องทางการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก ผ่านระบบ DLT E-Transport License ที่ครอบคลุมกระบวนงาน ด้านการอนุญาตประกอบการขนส่งฯ แบบ Real Time รองรับสังคมความปกติรูปแบบใหม่ ตอบสนองความสะดวกสบายของประชาชนในยุคดิจิตอล โดยสามารถ ยื่นคำขอแบบออนไลน์ยืนยันตัวตนผ่าน Open ID Identity Assurance Level 1.3 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมผ่าน E-Payment Portal of Government รับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ และใบอนุญาตฯ โดยใช้ระบบ Digital Signature ได้ทันทีหลังจากได้รับการอนุมัติ โดยครอบคลุมการดำเนินงานด้านใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง ได้แก่
-การยื่นคำขอแบบออนไลน์
-การออกใบอนุญาต
-การต่ออายุใบอนุญาต
-การเพิ่มรถในในอนุญาต
-การบรรจุรถในใบอนุญาต
-การถอนรถในใบอนุญาต
-การแก้ไขรายละเอียดในใบอนุญาต

---------------------------------------

แผ่นพับ

---------------------------------------

LIVE สด ผ่าน Facebook Fanpage "กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News" 


ลิงค์ Live สดจาก Facebook  (เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 64) 

https://www.facebook.com/watch/?v=1700903153403811

---------------------------------------


https://youtu.be/UntK-XUwkSo

---------------------------------------

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนประกอบการขนส่งสินค้า
สำนักการขนส่งสินค้า
กรมการขนส่งทางบก
โทรศัพท์ 0 2271 8491

-----------------------------------------------------------

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

Facebook Fanpage "dlt.TDSC"

-----------------------------------------------------------

สำหรับร่วมงานในวันพุธที่ 18 มี.ค. 2564

-----------------------------------------------------------

QR Code และลิงค์สำหรับหน้านี้

https://bit.ly/30JVHi6


Share :พิธีเปิดใช้ระบบงาน “ระบบงานใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์ (DLT E-Transport License)” 18 มี.ค. 64
16 มี.ค. 2564

พิธีเปิดใช้ระบบงาน
“ระบบงานใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์
(DLT E-Transport License)”
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564
เวลา 10.00 น. - 11.30 น. 
ณ โถงชั้น 1 อาคาร 1 กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก เปิดช่องทางการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก ผ่านระบบ DLT E-Transport License ที่ครอบคลุมกระบวนงาน ด้านการอนุญาตประกอบการขนส่งฯ แบบ Real Time รองรับสังคมความปกติรูปแบบใหม่ ตอบสนองความสะดวกสบายของประชาชนในยุคดิจิตอล โดยสามารถ ยื่นคำขอแบบออนไลน์ยืนยันตัวตนผ่าน Open ID Identity Assurance Level 1.3 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมผ่าน E-Payment Portal of Government รับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ และใบอนุญาตฯ โดยใช้ระบบ Digital Signature ได้ทันทีหลังจากได้รับการอนุมัติ โดยครอบคลุมการดำเนินงานด้านใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง ได้แก่
-การยื่นคำขอแบบออนไลน์
-การออกใบอนุญาต
-การต่ออายุใบอนุญาต
-การเพิ่มรถในในอนุญาต
-การบรรจุรถในใบอนุญาต
-การถอนรถในใบอนุญาต
-การแก้ไขรายละเอียดในใบอนุญาต

---------------------------------------

แผ่นพับ

---------------------------------------

LIVE สด ผ่าน Facebook Fanpage "กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News" 


ลิงค์ Live สดจาก Facebook  (เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 64) 

https://www.facebook.com/watch/?v=1700903153403811

---------------------------------------


https://youtu.be/UntK-XUwkSo

---------------------------------------

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนประกอบการขนส่งสินค้า
สำนักการขนส่งสินค้า
กรมการขนส่งทางบก
โทรศัพท์ 0 2271 8491

-----------------------------------------------------------

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

Facebook Fanpage "dlt.TDSC"

-----------------------------------------------------------

สำหรับร่วมงานในวันพุธที่ 18 มี.ค. 2564

-----------------------------------------------------------

QR Code และลิงค์สำหรับหน้านี้

https://bit.ly/30JVHi6

   
Share :