ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมประกวดมาสคอต "มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)"


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 1353

ขอเชิญร่วมประกวดมาสคอต

"มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก

(Q Mark)"

 !!!! ชิงเงินรางวัลรวม 20,000 บาท !!!!

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2564


เงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม

1. นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ

2. ผู้สมัคร 1 ท่าน สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน 

โดยลงทะเบียนผ่าน ลิงค์ https://www.smartsurvey.co.uk/s/wlxiye

และส่งผลงานด้วยไฟล์ .jpg หรือ .pdf

3. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่*** 

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า

สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก

โทร 061- 4264535   หรือ Email  :  developdlt.aec@gmail.com

-----------------------------------------------

มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark

1.เอกสารที่เกี่ยวข้อง

2.วีดิทัศน์

-----------------------------------------------

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

https://dailynews.co.th/economic/842871

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/41665


Share :ขอเชิญร่วมประกวดมาสคอต "มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)"
26 เม.ย. 2564

ขอเชิญร่วมประกวดมาสคอต

"มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก

(Q Mark)"

 !!!! ชิงเงินรางวัลรวม 20,000 บาท !!!!

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2564


เงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม

1. นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ

2. ผู้สมัคร 1 ท่าน สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน 

โดยลงทะเบียนผ่าน ลิงค์ https://www.smartsurvey.co.uk/s/wlxiye

และส่งผลงานด้วยไฟล์ .jpg หรือ .pdf

3. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่*** 

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า

สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก

โทร 061- 4264535   หรือ Email  :  developdlt.aec@gmail.com

-----------------------------------------------

มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark

1.เอกสารที่เกี่ยวข้อง

2.วีดิทัศน์

-----------------------------------------------

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

https://dailynews.co.th/economic/842871

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/41665


   
Share :