คลังภาพและวีดีโอ

อลบั้มรูปภาพ การอบรมและทดสอบ "ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)" 31 มี.ค. 64


รายละเอียด
จำนวนเข้าดู 13826

รายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่

https://bit.ly/3d3dzKI

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า

กรมการขนส่งทางบก

โทร.,แฟกซ์ 0 2271 8490

อีเมล develop_dlt@hotmail.com

-----------------------------------------------------------

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

Facebook Fanpage "dlt.TDSC"


Share :อลบั้มรูปภาพ การอบรมและทดสอบ "ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)" 31 มี.ค. 64
31 มี.ค. 2564

รายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่

https://bit.ly/3d3dzKI

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า

กรมการขนส่งทางบก

โทร.,แฟกซ์ 0 2271 8490

อีเมล develop_dlt@hotmail.com

-----------------------------------------------------------

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

Facebook Fanpage "dlt.TDSC"

   
Share :