กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า


ประชาสัมพันธ์ และ ข่าวสาร

รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของโลจิสติกส์ทาง...

Read more ...
178 ครั้ง
07 มิ.ย. 2565

เชิญชวนเข้ารับการฝึกอบรม ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่า...

Read more ...
660 ครั้ง
09 พ.ค. 2565

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพ...

Read more ...
99 ครั้ง
06 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ และ ข่าวสาร

กลุ่มพัฒนาฯ

รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของโลจิสติกส์ทาง...

Read more ...
178 ครั้ง
07 มิ.ย. 2565
กลุ่มพัฒนาฯ

เชิญชวนเข้ารับการฝึกอบรม ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่า...

Read more ...
660 ครั้ง
09 พ.ค. 2565

งานสัมมนา

ประกาศรายละเอียดของงานสัมมนา

กลุ่มพัฒนาฯ
กลุ่มพัฒนาฯ
กลุ่มพัฒนาฯ
กลุ่มพัฒนาฯ
กลุ่มพัฒนาฯ
แกลลอรี่

ประชาสัมพันธ์ และ ข่าวสาร