งานสัมมนา26 ส.ค. 2564
กลุ่มพัฒนาฯ


19 ส.ค. 2564
กลุ่มพัฒนาฯ


17 ส.ค. 2564
กลุ่มพัฒนาฯ


3 ส.ค. 2564
กลุ่มพัฒนาฯ


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
"การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยจากการขนส่งสินค้าข้ามแดนในกลุ่มประเทศ CLMV"
ภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนากลยุทธ์สำหรับการยกระดับภาพลักษณ์ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนน   

**** จ.สระแก้ว ****

ในวันพฤหัสบดีที่  26 สิงหาคม 2564
เวลา 9.00 - 11.30 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางแอปพลิเคชั่น Zoom cloud Meeting

จัดโดย
กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล


- ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในกลุ่ม จ.สระแก้ว
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตาม QR Code ที่ปรากฎในเอกสารแนบด้านซ้าย
*ภายในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564*

- และสามารถเข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านทาง Zoom Meeting  
Meeting ID : 979 6562 7270 หรือ Scan QR Code ตามที่ปรากฎด้านขวา---------- กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ---------

26 ส.ค. 64
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางแอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
"การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยจากการขนส่งสินค้าข้ามแดนในกลุ่มประเทศ CLMV"
ภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนากลยุทธ์สำหรับการยกระดับภาพลักษณ์ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนน   

**** จ.ตาก ****

ในวันพฤหัสบดีที่  19 สิงหาคม 2564
เวลา 9.00 - 11.30 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางแอปพลิเคชั่น Zoom cloud Meeting

จัดโดย
กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล


- ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในกลุ่ม จ.ตาก
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตาม QR Code ที่ปรากฎในเอกสารแนบด้านซ้าย
*ภายในวันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564*

- และสามารถเข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านทาง Zoom Meeting  
Meeting ID : 940 0089 8326 หรือ Scan QR Code ตามที่ปรากฎด้านขวา


---------- กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ---------

19 ส.ค. 64
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางแอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
"การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยจากการขนส่งสินค้าข้ามแดนในกลุ่มประเทศ CLMV"
ภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนากลยุทธ์สำหรับการยกระดับภาพลักษณ์ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนน   

**** จ.นครพนม ****

ในวันอังคารที่  17 สิงหาคม 2564
เวลา 9.00 - 11.30 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางแอปพลิเคชั่น Zoom cloud Meeting

จัดโดย
กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล


- ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในกลุ่ม จ.นครพนม 
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตาม QR Code ที่ปรากฎในเอกสารแนบด้านซ้าย

- และสามารถเข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านทาง Zoom Meeting  
Meeting ID : 973 1294 9928 หรือ Scan QR Code ตามที่ปรากฎด้านขวา


++++++ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ++++++

17 ส.ค. 64
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางแอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
"การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยจากการขนส่งสินค้าข้ามแดนในกลุ่มประเทศ CLMV"
ภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนากลยุทธ์สำหรับการยกระดับภาพลักษณ์ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนน   

**** จ.เชียงราย ****

ในวันอังคารที่  3 สิงหาคม 2564
เวลา 13.30 - 15.30 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางแอปพลิเคชั่น Zoom cloud Meeting

จัดโดย
กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล


- ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในกลุ่ม จ.เชียงราย 
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตาม QR Code ที่ปรากฎในเอกสารแนบด้านซ้าย
*ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564*

- และสามารถเข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านทาง Zoom Meeting  
Meeting ID : 969 0649 8151 หรือ Scan QR Code ตามที่ปรากฎด้านขวา
+++++++ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม +++++++

03 ส.ค. 64
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางแอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting