ข่าวประชาสัมพันธ์


รัฐบาลขอเชิญชวนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
21 เม.ย. 2562
เน้นย้ำ ! ! ! !! ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก ในการหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562
14 เม.ย. 2562
ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินรถบางสายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562
29 มี.ค. 2562
ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ
29 มี.ค. 2562
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดคุณลักษณะ ระบบทำงาน สมรรถนะอุปกรณ์ต่อพ่วง และการให้ความเห็นชอบอุปกรณ์ต่อพ่วง
29 มี.ค. 2562