ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการตรวจวัดควันดำ ณ สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 177

เมื่อวันที่ 6 ก.พ.64  นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ   พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการตรวจวัดควันดำ ณ สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล โดยมีนายชัยรัตน์ พรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองตรวจการขนส่งทางบก และนางสาววันเพ็ญ ขจรกลิ่น หัวหน้าส่วนสถานีขนส่งสินค้า ให้การต้อนรับ โดยได้มีการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานีขนส่งสินค้า และรายงานการดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ภายในสถานีขนส่งสินค้า ซึ่งสถานีขนส่งสินค้าได้ดำเนินการตามมาตรการภายในสถานีขนส่งสินค้า  ดังนี้

1.การบูรณาการตั้งจุดตรวจวัดควันดำร่วมกับกองตรวจการขนส่งทางบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.การทำความสะอาดพื้นที่ภายในสถานีขนส่งสินค้า โดยใช้รถน้ำฉีดเพื่อลดฝุ่นละออง และทำความสะอาดทั้งพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ที่ผู้ประกอบการเข้าใช้ อย่างสม่ำเสอ

3.การประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งภายในสถานีขนส่งสินค้า เพื่อปฏิบัติตามมาตรการลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม  

อีกทั้ง ได้ตรวจเยี่ยมจุดตรวจวัดควันดำรถบรรทุกและรถขนาดเล็ก บริเวณด้านหน้าสถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล พร้อมให้คำแนะนำและกำชับพนักงานขับรถให้ตรวจเช็คสภาพรถอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล


Share :ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการตรวจวัดควันดำ ณ สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล
8 ก.พ. 2564

เมื่อวันที่ 6 ก.พ.64  นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ   พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการตรวจวัดควันดำ ณ สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล โดยมีนายชัยรัตน์ พรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองตรวจการขนส่งทางบก และนางสาววันเพ็ญ ขจรกลิ่น หัวหน้าส่วนสถานีขนส่งสินค้า ให้การต้อนรับ โดยได้มีการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานีขนส่งสินค้า และรายงานการดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ภายในสถานีขนส่งสินค้า ซึ่งสถานีขนส่งสินค้าได้ดำเนินการตามมาตรการภายในสถานีขนส่งสินค้า  ดังนี้

1.การบูรณาการตั้งจุดตรวจวัดควันดำร่วมกับกองตรวจการขนส่งทางบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.การทำความสะอาดพื้นที่ภายในสถานีขนส่งสินค้า โดยใช้รถน้ำฉีดเพื่อลดฝุ่นละออง และทำความสะอาดทั้งพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ที่ผู้ประกอบการเข้าใช้ อย่างสม่ำเสอ

3.การประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งภายในสถานีขนส่งสินค้า เพื่อปฏิบัติตามมาตรการลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม  

อีกทั้ง ได้ตรวจเยี่ยมจุดตรวจวัดควันดำรถบรรทุกและรถขนาดเล็ก บริเวณด้านหน้าสถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล พร้อมให้คำแนะนำและกำชับพนักงานขับรถให้ตรวจเช็คสภาพรถอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล


   
Share :