ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินรถบางสายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 574

เรียน ผู้ประกอบการขนส่ง

            ด้วยเจ้าพนักงานจราจรประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรลงในราชกิจจานุเบกษาฯ (ตามเอกสารแนบ) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินรถในถนนบางสายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน ถึงวันที่ 17 เมษายน 2562 ในถนนจำนวน 5 สาย ได้แก่

          1. ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1)

          2. ถนนรังสิโยทัย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117)

          3. ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2)

          4. ถนนกบินทร์บุรี - ปักธงชัย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304)

          5. ถนนอรัญประเทศ - นางรอง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348) 

           ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องเดินรถในถนนดังกล่าวให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาของเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดนั้น ๆ อนุญาตเป็นกรณีไป


ถนนพหลโยธิน
(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1)ถนนรังสิโยทัย
(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117)ถนนมิตรภาพ
(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2)ถนนกบินทร์บุรี-ปักธงชัย
(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304)ถนนอรัญประเทศ-นางรอง
(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348)


Share :ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินรถบางสายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562
29 มี.ค. 2562

เรียน ผู้ประกอบการขนส่ง

            ด้วยเจ้าพนักงานจราจรประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรลงในราชกิจจานุเบกษาฯ (ตามเอกสารแนบ) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินรถในถนนบางสายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน ถึงวันที่ 17 เมษายน 2562 ในถนนจำนวน 5 สาย ได้แก่

          1. ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1)

          2. ถนนรังสิโยทัย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117)

          3. ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2)

          4. ถนนกบินทร์บุรี - ปักธงชัย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304)

          5. ถนนอรัญประเทศ - นางรอง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348) 

           ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องเดินรถในถนนดังกล่าวให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาของเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดนั้น ๆ อนุญาตเป็นกรณีไป


ถนนพหลโยธิน
(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1)ถนนรังสิโยทัย
(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117)ถนนมิตรภาพ
(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2)ถนนกบินทร์บุรี-ปักธงชัย
(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304)ถนนอรัญประเทศ-นางรอง
(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348)

   
Share :