ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินรถบางสายในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2562


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 846

เรียน ผู้ประกอบการขนส่ง

            ด้วยเจ้าพนักงานจราจรประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรลงในราชกิจจานุเบกษาฯ (ตามเอกสารแนบ) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินรถในถนนบางสายในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2562 ในถนนจำนวน 5 สาย ได้แก่

          1. ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1)

          2. ถนนนครสวรรค์ - พิษณุโลก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117)

          3. ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2)

          4. ถนนกบินทร์บุรี - ปักธงชัย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304)

          5. ถนนอรัญประเทศ - นางรอง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348)

          ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องเดินรถในถนนดังกล่าว ให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาของเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดนั้น ๆ อนุญาตเป็นกรณีไป

>> ดาวน์โหลดประกาศ คลิก <<


1. ถนนพหลโยธิน 
(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1)2. ถนนนครสวรรค์ - พิษณุโลก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117)


3. ถนนมิตรภาพ 
(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2)4. ถนนกบินทร์บุรี - ปักธงชัย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304)


5. ถนนอรัญประเทศ - นางรอง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348)


Share :ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินรถบางสายในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2562
20 ธ.ค. 2561

เรียน ผู้ประกอบการขนส่ง

            ด้วยเจ้าพนักงานจราจรประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรลงในราชกิจจานุเบกษาฯ (ตามเอกสารแนบ) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินรถในถนนบางสายในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2562 ในถนนจำนวน 5 สาย ได้แก่

          1. ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1)

          2. ถนนนครสวรรค์ - พิษณุโลก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117)

          3. ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2)

          4. ถนนกบินทร์บุรี - ปักธงชัย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304)

          5. ถนนอรัญประเทศ - นางรอง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348)

          ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องเดินรถในถนนดังกล่าว ให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาของเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดนั้น ๆ อนุญาตเป็นกรณีไป

>> ดาวน์โหลดประกาศ คลิก <<


1. ถนนพหลโยธิน 
(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1)2. ถนนนครสวรรค์ - พิษณุโลก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117)


3. ถนนมิตรภาพ 
(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2)4. ถนนกบินทร์บุรี - ปักธงชัย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304)


5. ถนนอรัญประเทศ - นางรอง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348)

   
Share :