ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2567


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 185


สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2567 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  โดยสามารถแสดงความเห็นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2567 

ได้ที่  https://opdc24.bitco.ltd/index.php (คลิก!) หรือ สแกน QR code ที่ปรากฏด้านบน

#ทุกความเห็นมีความหมาย #อำนวยความสะดวก #betterservice #CitizenSurvey67


Share :สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2567
28 มิ.ย. 2567


สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2567 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  โดยสามารถแสดงความเห็นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2567 

ได้ที่  https://opdc24.bitco.ltd/index.php (คลิก!) หรือ สแกน QR code ที่ปรากฏด้านบน

#ทุกความเห็นมีความหมาย #อำนวยความสะดวก #betterservice #CitizenSurvey67


   
Share :