ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดอัตราความเร็วของรถในพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 438

เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยบนท้องถนนภายในพื้นที่จังหวัดตาก ขอความกรุณาผู้ที่สัญจรในเส้นทาง ใช้ความเร็วตามประกาศเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดตาก

ตามประกาศเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดตาก พ.ศ. 2561 เรื่อง กำหนดอัตราความเร็วของรถในทาง ในพื้นที่จังหวัดตาก ได้กำหนดความเร็วและเส้นทางที่จะควบคุมความเร็วเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดตาก จำนวน 4 เส้นทาง ประกอบด้วย

(หมายเลข 1) 1. ทางหลวงหมายเลข 12 (บริเวณสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา แห่งที่ 1) ช่วงกิโลเมตรที่ 0+000 ถึงช่วงกิโลเมตรที่ 10+000 ระยะทาง 10 กิโลเมตร เขตพื้นที่ตำบลท่าสายลวด และตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กำหนดอัตราความเร็วของรถ ดังนี้
               1.1 รถบรรทุกขนาด 6 ล้อขึ้นไป รถบรรทุกคนโดยสาร ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
               1.2 รถยนต์นั่ง รถปิคอัพ รถตู้ รถจักรยานยนต์  ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

(หมายเลข 2) 2. ทางหลวงหมายเลข 105 (เชื่อมถนนหมายเลข 12) ช่วงกิโลเมตรที่ 0+000 ถึงช่วงกิโลเมตรที่ 10+000 ระยะทาง 10 กิโลเมตร เขตพื้นที่ตำบลแม่สอด ตำบลแม่ปะ และตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กำหนดอัตราความเร็วของรถ ดังนี้
               2.1 รถบรรทุกขนาด 6 ล้อขึ้นไป รถบรรทุกคนโดยสาร ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
               2.2 รถยนต์นั่ง รถปิคอัพ รถตู้ รถจักรยานยนต์  ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

(หมายเลข 3) 3. ทางหลวงหมายเลข 1090 (เชื่อมถนนหมายเลข 12) ช่วงกิโลเมตรที่ 0+000 ถึงช่วงกิโลเมตรที่ 12+000 ระยะทาง 12 กิโลเมตร เขตพื้นที่ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลแม่ตาว และตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กำหนดอัตราความเร็วของรถ ดังนี้
               3.1 รถบรรทุกขนาด 6 ล้อขึ้นไป รถบรรทุกคนโดยสาร ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
               3.2 รถยนต์นั่ง รถปิคอัพ รถตู้ รถจักรยานยนต์  ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

(หมายเลข 4) 4. ทางหลวงหมายเลข 12 ถนนสายตาก - แม่สอด (ดอยมูเซอถึงดอยรวก) ขาเข้าเมืองตาก ช่วงกิโลเมตรที่ 60 ถึงช่วงกิโลเมตรที่ 70 ระยะทาง 10 กิโลเมตร เขตพื้นที่ตำบลแม่ละเมา อำเภอแม่สอด และตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก กำหนดอัตราความเร็วของรถ ดังนี้
               4.1 รถบรรทุกขนาด 6 ล้อขึ้นไป รถบรรทุกคนโดยสาร ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
               4.2 รถยนต์นั่ง รถปิคอัพ รถตู้ รถจักรยานยนต์  ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

อ้างอิง: ประกาศเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดตาก พ.ศ. 2561 เรื่อง กำหนดอัตราความเร็วของรถในทาง ในพื้นที่จังหวัดตาก

และตามประกาศเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดตาก พ.ศ. 2565 เรื่อง กำหนดอัตราความเร็วของรถในทาง ในพื้นที่จังหวัดตาก ได้กำหนดความเร็วและเส้นทางที่จะควบคุมความเร็วเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดตาก จำนวน 2 เส้นทาง ประกอบด้วย

(หมายเลข 5) 1. ทางหลวงหมายเลข 12 ถนนสายตาก - แม่สอด (ศาลเจ้าพ่อพะวอถึงด่านตรวจห้วยหินฝน) ขาเข้าอำเภอแม่สอด ช่วงกิโลเมตรที่ 14 ถึงช่วงกิโลเมตรที่ 23 ระยะทาง 9 กิโลเมตร เขตพื้นที่ตำบลแม่ปะ และตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กำหนดอัตราความเร็วของรถ ดังนี้
               1.1 รถบรรทุกขนาด 6 ล้อขึ้นไป รถบรรทุกคนโดยสาร ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
               1.2 รถยนต์นั่ง รถปิคอัพ รถตู้ รถจักรยานยนต์  ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

(หมายเลข 6) 2. ทางหลวงหมายเลข 12 ถนนสายตาก - แม่สอด (ศาลเจ้าพ่อพะวอถึงจุดแยกบ้านแม่ละเมา) ขาออกจากอำเภอแม่สอด ช่วงกิโลเมตรที่ 23 ถึงช่วงกิโลเมตรที่ 32 ระยะทาง 9 กิโลเมตร เขตพื้นที่ตำบลพะวอ และตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กำหนดอัตราความเร็วของรถ ดังนี้
               2.1 รถบรรทุกขนาด 6 ล้อขึ้นไป รถบรรทุกคนโดยสาร ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
               2.2 รถยนต์นั่ง รถปิคอัพ รถตู้ รถจักรยานยนต์  ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

อ้างอิง: ประกาศเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดตาก พ.ศ. 2565 เรื่อง กำหนดอัตราความเร็วของรถในทาง ในพื้นที่จังหวัดตาก


Share :กำหนดอัตราความเร็วของรถในพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
1 เม.ย. 2567

เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยบนท้องถนนภายในพื้นที่จังหวัดตาก ขอความกรุณาผู้ที่สัญจรในเส้นทาง ใช้ความเร็วตามประกาศเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดตาก

ตามประกาศเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดตาก พ.ศ. 2561 เรื่อง กำหนดอัตราความเร็วของรถในทาง ในพื้นที่จังหวัดตาก ได้กำหนดความเร็วและเส้นทางที่จะควบคุมความเร็วเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดตาก จำนวน 4 เส้นทาง ประกอบด้วย

(หมายเลข 1) 1. ทางหลวงหมายเลข 12 (บริเวณสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา แห่งที่ 1) ช่วงกิโลเมตรที่ 0+000 ถึงช่วงกิโลเมตรที่ 10+000 ระยะทาง 10 กิโลเมตร เขตพื้นที่ตำบลท่าสายลวด และตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กำหนดอัตราความเร็วของรถ ดังนี้
               1.1 รถบรรทุกขนาด 6 ล้อขึ้นไป รถบรรทุกคนโดยสาร ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
               1.2 รถยนต์นั่ง รถปิคอัพ รถตู้ รถจักรยานยนต์  ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

(หมายเลข 2) 2. ทางหลวงหมายเลข 105 (เชื่อมถนนหมายเลข 12) ช่วงกิโลเมตรที่ 0+000 ถึงช่วงกิโลเมตรที่ 10+000 ระยะทาง 10 กิโลเมตร เขตพื้นที่ตำบลแม่สอด ตำบลแม่ปะ และตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กำหนดอัตราความเร็วของรถ ดังนี้
               2.1 รถบรรทุกขนาด 6 ล้อขึ้นไป รถบรรทุกคนโดยสาร ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
               2.2 รถยนต์นั่ง รถปิคอัพ รถตู้ รถจักรยานยนต์  ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

(หมายเลข 3) 3. ทางหลวงหมายเลข 1090 (เชื่อมถนนหมายเลข 12) ช่วงกิโลเมตรที่ 0+000 ถึงช่วงกิโลเมตรที่ 12+000 ระยะทาง 12 กิโลเมตร เขตพื้นที่ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลแม่ตาว และตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กำหนดอัตราความเร็วของรถ ดังนี้
               3.1 รถบรรทุกขนาด 6 ล้อขึ้นไป รถบรรทุกคนโดยสาร ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
               3.2 รถยนต์นั่ง รถปิคอัพ รถตู้ รถจักรยานยนต์  ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

(หมายเลข 4) 4. ทางหลวงหมายเลข 12 ถนนสายตาก - แม่สอด (ดอยมูเซอถึงดอยรวก) ขาเข้าเมืองตาก ช่วงกิโลเมตรที่ 60 ถึงช่วงกิโลเมตรที่ 70 ระยะทาง 10 กิโลเมตร เขตพื้นที่ตำบลแม่ละเมา อำเภอแม่สอด และตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก กำหนดอัตราความเร็วของรถ ดังนี้
               4.1 รถบรรทุกขนาด 6 ล้อขึ้นไป รถบรรทุกคนโดยสาร ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
               4.2 รถยนต์นั่ง รถปิคอัพ รถตู้ รถจักรยานยนต์  ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

อ้างอิง: ประกาศเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดตาก พ.ศ. 2561 เรื่อง กำหนดอัตราความเร็วของรถในทาง ในพื้นที่จังหวัดตาก

และตามประกาศเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดตาก พ.ศ. 2565 เรื่อง กำหนดอัตราความเร็วของรถในทาง ในพื้นที่จังหวัดตาก ได้กำหนดความเร็วและเส้นทางที่จะควบคุมความเร็วเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดตาก จำนวน 2 เส้นทาง ประกอบด้วย

(หมายเลข 5) 1. ทางหลวงหมายเลข 12 ถนนสายตาก - แม่สอด (ศาลเจ้าพ่อพะวอถึงด่านตรวจห้วยหินฝน) ขาเข้าอำเภอแม่สอด ช่วงกิโลเมตรที่ 14 ถึงช่วงกิโลเมตรที่ 23 ระยะทาง 9 กิโลเมตร เขตพื้นที่ตำบลแม่ปะ และตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กำหนดอัตราความเร็วของรถ ดังนี้
               1.1 รถบรรทุกขนาด 6 ล้อขึ้นไป รถบรรทุกคนโดยสาร ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
               1.2 รถยนต์นั่ง รถปิคอัพ รถตู้ รถจักรยานยนต์  ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

(หมายเลข 6) 2. ทางหลวงหมายเลข 12 ถนนสายตาก - แม่สอด (ศาลเจ้าพ่อพะวอถึงจุดแยกบ้านแม่ละเมา) ขาออกจากอำเภอแม่สอด ช่วงกิโลเมตรที่ 23 ถึงช่วงกิโลเมตรที่ 32 ระยะทาง 9 กิโลเมตร เขตพื้นที่ตำบลพะวอ และตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กำหนดอัตราความเร็วของรถ ดังนี้
               2.1 รถบรรทุกขนาด 6 ล้อขึ้นไป รถบรรทุกคนโดยสาร ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
               2.2 รถยนต์นั่ง รถปิคอัพ รถตู้ รถจักรยานยนต์  ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

อ้างอิง: ประกาศเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดตาก พ.ศ. 2565 เรื่อง กำหนดอัตราความเร็วของรถในทาง ในพื้นที่จังหวัดตาก

   
Share :