ข่าวประชาสัมพันธ์

Infographic บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง Transport Safety Manager: TSM


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 314

รวม infographics เผยแพร่
สำหรับผู้ที่ต้องการขอรับเป็นบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัย

Transport Safety Manager : TSM


ท่านสามารถติดต่อได้ที่ 

อาคาร 6 ชั้น 6 สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก 
กรมการขนส่งทางบก

โทร. 02 271 8619 - 20
เว็บไซต์ : www.tsmthai.com
 

Line official : @tsmthai


Share :Infographic บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง Transport Safety Manager: TSM
26 มี.ค. 2567

รวม infographics เผยแพร่
สำหรับผู้ที่ต้องการขอรับเป็นบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัย

Transport Safety Manager : TSM


ท่านสามารถติดต่อได้ที่ 

อาคาร 6 ชั้น 6 สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก 
กรมการขนส่งทางบก

โทร. 02 271 8619 - 20
เว็บไซต์ : www.tsmthai.com
 

Line official : @tsmthai


   
Share :