ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2567


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 1053

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้า และการวิ่งรถเปล่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2567 –17 เมษายน 2567 เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าเนื่องด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเป็นจำนวนมากทำให้ปริมาณยานพาหนะที่ใช้บนท้องถนนมีความคับคั่งและมีโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้นกระทรวงคมนาคมกรมการขนส่งทางบกได้จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567ระหว่างวันที่ 11 เมษายน2567 – 17เมษายน2567 จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนด้วยการหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าและงดการใช้รถที่ไม่มีการบรรทุกสินค้า(รถเปล่า)ในช่วงวันดังกล่าวเพื่อลดปัญหาการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้รถแนะนำให้ผู้ประกอบการขนส่งดูแลกวดขันผู้ขับรถให้ปฏิบัติดังนี้

1.กำชับให้ผู้ขับรถขับด้วยความระมัดระวังใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดให้ผู้ขับรถพักผ่อนอย่างเพียงพอมีสภาพร่างกายพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างลอดภัยและไม่ขับรถเกินชั่วโมงทำงานตามที่กฎหมายกำหนด 

2.ตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัยของรถบรรทุก รถลากจูง รถพ่วง ก่อนใช้งานทุกครั้ง 

3.ผู้ขับรถบรรทุกต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจเป็นศูนย์ 

4.ผู้ประกอบการขนส่งที่มีการติดตั้งระบบGlobalPositioning System(GPS)ในรถของตนเองให้ติดตามการใช้ความเร็วของรถบรรทุกอย่างต่อเนื่องและแจ้งเตือนผู้ขับรถเมื่อพบว่ามีการใช้ความเร็วเกินกำหนด5.สำหรับผู้ประกอบการที่ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงขอให้วางแผนการรับ-ส่งสินค้าให้ไม่กระทบต่อการเดินทางของประชาชนรวมทั้งหลีกเลี่ยงการจอดรถทิ้งไว้บนไหล่ทางและให้เดินรถเฉพาะช่องเดินรถซ้ายสุดเท่านั้น  

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่ากรมการขนส่งทางบกได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทาง รถบรรทุกส่วนบุคคล รวมถึงองค์กรด้านการขนส่งสินค้า 28 แห่ง ประกอบด้วย สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย,สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย, สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย, สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก, สมาคมขนส่งภาคตะวันออก, สมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบัง ชลบุรี, สมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก, สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน,สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้, ผู้ประกอบการรถบรรทุกน้ำมันแห่งประเทศไทย, ชมรมรถบรรทุกจังหวัดลำปาง,  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม,  สมาคมผู้ประกอบการรถเครน, สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต, สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ, สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจวัตถุอันตราย,สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย, สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย, สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งไทย, สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย, สมาคมการค้าโลจิสติกส์ไทยแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง, ชมรมขนส่งสินค้าท่าเรือแหลมฉบัง, สหพันธ์การขนส่งทางรถบรรทุกแห่งอาเซียน, หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,   สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย, สมาคมขนส่งสินค้าจังหวัดตากและผู้ประกอบการขนส่ง ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกขอขอบคุณ หน่วยงาน สมาคม ชมรมต่างๆ ในความร่วมมือนี้ โดยเชื่อมั่นว่าผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและส่งมอบถนนที่ปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์นี้>> ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก <<


เส้นทางห้ามเดินรถ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567Share :ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2567
22 มี.ค. 2567

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้า และการวิ่งรถเปล่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2567 –17 เมษายน 2567 เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าเนื่องด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเป็นจำนวนมากทำให้ปริมาณยานพาหนะที่ใช้บนท้องถนนมีความคับคั่งและมีโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้นกระทรวงคมนาคมกรมการขนส่งทางบกได้จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567ระหว่างวันที่ 11 เมษายน2567 – 17เมษายน2567 จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนด้วยการหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าและงดการใช้รถที่ไม่มีการบรรทุกสินค้า(รถเปล่า)ในช่วงวันดังกล่าวเพื่อลดปัญหาการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้รถแนะนำให้ผู้ประกอบการขนส่งดูแลกวดขันผู้ขับรถให้ปฏิบัติดังนี้

1.กำชับให้ผู้ขับรถขับด้วยความระมัดระวังใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดให้ผู้ขับรถพักผ่อนอย่างเพียงพอมีสภาพร่างกายพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างลอดภัยและไม่ขับรถเกินชั่วโมงทำงานตามที่กฎหมายกำหนด 

2.ตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัยของรถบรรทุก รถลากจูง รถพ่วง ก่อนใช้งานทุกครั้ง 

3.ผู้ขับรถบรรทุกต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจเป็นศูนย์ 

4.ผู้ประกอบการขนส่งที่มีการติดตั้งระบบGlobalPositioning System(GPS)ในรถของตนเองให้ติดตามการใช้ความเร็วของรถบรรทุกอย่างต่อเนื่องและแจ้งเตือนผู้ขับรถเมื่อพบว่ามีการใช้ความเร็วเกินกำหนด5.สำหรับผู้ประกอบการที่ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงขอให้วางแผนการรับ-ส่งสินค้าให้ไม่กระทบต่อการเดินทางของประชาชนรวมทั้งหลีกเลี่ยงการจอดรถทิ้งไว้บนไหล่ทางและให้เดินรถเฉพาะช่องเดินรถซ้ายสุดเท่านั้น  

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่ากรมการขนส่งทางบกได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทาง รถบรรทุกส่วนบุคคล รวมถึงองค์กรด้านการขนส่งสินค้า 28 แห่ง ประกอบด้วย สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย,สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย, สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย, สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก, สมาคมขนส่งภาคตะวันออก, สมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบัง ชลบุรี, สมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก, สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน,สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้, ผู้ประกอบการรถบรรทุกน้ำมันแห่งประเทศไทย, ชมรมรถบรรทุกจังหวัดลำปาง,  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม,  สมาคมผู้ประกอบการรถเครน, สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต, สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ, สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจวัตถุอันตราย,สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย, สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย, สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งไทย, สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย, สมาคมการค้าโลจิสติกส์ไทยแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง, ชมรมขนส่งสินค้าท่าเรือแหลมฉบัง, สหพันธ์การขนส่งทางรถบรรทุกแห่งอาเซียน, หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,   สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย, สมาคมขนส่งสินค้าจังหวัดตากและผู้ประกอบการขนส่ง ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกขอขอบคุณ หน่วยงาน สมาคม ชมรมต่างๆ ในความร่วมมือนี้ โดยเชื่อมั่นว่าผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและส่งมอบถนนที่ปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์นี้>> ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก <<


เส้นทางห้ามเดินรถ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567


   
Share :