ข่าวประชาสัมพันธ์

Q mark มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 388

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินการเตรียมเอกสารข้อกำหนดในการขอรับรอง Q MARK  และยังมีสิทธิประโยชน์ อีกมากมาย
ยื่นคำขอฯ ได้ที่เว็ปไซต์ https://www.thaitruckcenter.com/qmark/
ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ได้ที่  https://www.thaitruckcenter.com/tdsc/NewsDetail?IsPopup=1&id=3329&index=1


Share :Q mark มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก
23 ม.ค. 2567

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินการเตรียมเอกสารข้อกำหนดในการขอรับรอง Q MARK  และยังมีสิทธิประโยชน์ อีกมากมาย
ยื่นคำขอฯ ได้ที่เว็ปไซต์ https://www.thaitruckcenter.com/qmark/
ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ได้ที่  https://www.thaitruckcenter.com/tdsc/NewsDetail?IsPopup=1&id=3329&index=1

   
Share :