ข่าวประชาสัมพันธ์

ย้ำ ! ผู้ประกอบการและเจ้าของรถติดตั้งบังโคลนให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 1624

เน้นย้ำผู้ประกอบการและเจ้าของรถติดตั้งบังโคลนให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

ห้ามติดตั้งบังโคลนยื่นออกเกินจากตัวรถ

หากพบการกระทำผิด สามารถแจ้งเบาะแสรับส่วนแบ่งค่าปรับ 50% หลังหักเงินนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

--------------------

Call center 1584

LINE Official : @1584DLT

แบบฟอร์ม...ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

Facebook Fanapge : 1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ

อีเมล dlt_1584complain@hotmail.com

www.dlt.go.th  

สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก 

โทร. 0 2271 8610


Share :ย้ำ ! ผู้ประกอบการและเจ้าของรถติดตั้งบังโคลนให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
16 ต.ค. 2566

เน้นย้ำผู้ประกอบการและเจ้าของรถติดตั้งบังโคลนให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

ห้ามติดตั้งบังโคลนยื่นออกเกินจากตัวรถ

หากพบการกระทำผิด สามารถแจ้งเบาะแสรับส่วนแบ่งค่าปรับ 50% หลังหักเงินนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

--------------------

Call center 1584

LINE Official : @1584DLT

แบบฟอร์ม...ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

Facebook Fanapge : 1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ

อีเมล dlt_1584complain@hotmail.com

www.dlt.go.th  

สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก 

โทร. 0 2271 8610


   
Share :