ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) "การพัฒนาศักยภาพการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทยฯ" 16 พ.ค. 2566


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 169

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)

"การพัฒนาศักยภาพการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล"

Scan QR Code เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร หรือคลิก

>> เอกสารดาวน์โหลด (คลิก) <<


Share :เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) "การพัฒนาศักยภาพการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทยฯ" 16 พ.ค. 2566
16 พ.ค. 2566

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)

"การพัฒนาศักยภาพการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล"

Scan QR Code เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร หรือคลิก

>> เอกสารดาวน์โหลด (คลิก) <<


   
Share :