ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 1037

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง และ ตามกรอบความตกลงอาเซียน

>>ประกาศรายชื่อ<<


รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม 2566 

>>ไทย-ลาว-เวียดนาม<<

รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-เมียนมา 2566 

>>ไทย-เมียนมา<<

รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-กัมพูชา 2566 

>>ไทย-กัมพูชา<<

รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งในโครงการระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (ACTS Implementation) 2566 

>>อาเซียน<<


Share :ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน
11 พ.ค. 2566

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง และ ตามกรอบความตกลงอาเซียน

>>ประกาศรายชื่อ<<


รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม 2566 

>>ไทย-ลาว-เวียดนาม<<

รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-เมียนมา 2566 

>>ไทย-เมียนมา<<

รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-กัมพูชา 2566 

>>ไทย-กัมพูชา<<

รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งในโครงการระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (ACTS Implementation) 2566 

>>อาเซียน<<


   
Share :