ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลโครงการร่วมลงทุน ศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 2403


กรมการขนส่งทางบก ขอเผยแพร่สรุปข้อมูลโครงการร่วมลงทุน โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม  ซึ่งกรมการขนส่งทางบก กับบริษัท เอสเอซีแอล จำกัด ได้ลงนามร่วมกันในวันที่ 5 เมษายน 256Share :ข้อมูลโครงการร่วมลงทุน ศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม
2 พ.ค. 2566


กรมการขนส่งทางบก ขอเผยแพร่สรุปข้อมูลโครงการร่วมลงทุน โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม  ซึ่งกรมการขนส่งทางบก กับบริษัท เอสเอซีแอล จำกัด ได้ลงนามร่วมกันในวันที่ 5 เมษายน 256   
Share :